fbpx
อบรม เรื่อง “เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด สำหรับเด็ก” 13 -

อบรม เรื่อง “เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด สำหรับเด็ก”

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน โดยจะจัดอบรม เรื่อง “เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด สำหรับเด็ก” ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร จึงขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 9-10 ปี นำบุตรหลานเข้ารับการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-618-7781-4 ต่อ 115 หรือ 086-3419978