fbpx
ขอเชิญเที่ยวงาน “สกลนครเมืองแห่งคราม” 22-26 เมษายน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 13 -

ขอเชิญเที่ยวงาน “สกลนครเมืองแห่งคราม” 22-26 เมษายน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา

จังหวัดสกลนคร โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ขอเชิญเที่ยวงาน “สกลนครเมืองแห่งคราม”วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน ๒๕60 เวลา 16.00 ถึง 18.00 น. จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา และงานจัดระหว่าง วันเสาร์ที่ 22 ถึง วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. – 21.00 น.

ภายในงานพบกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าผ้าคราม ผ้าไหม สิ่งทอ ของจังหวัดสกลนคร ผ้าครามมนต์เสน่ห์แห่งสกลนคร พบกับกิจกรรมการแสดง สุดตระการตา ทุกวัน