คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ”ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ ด้วยภาษาและบุคลิกภาพ” (Keys to Success: Language and Personality) โดยวิทยากร คุณอจิรภา ไมซิงเกอร์ (ซาบีน่า) ผู้ชนะเลิศ The Face Thailand (season 1) ณ ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560  เวลา 13:30 – 16:30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ และสำรองที่นั่งได้ที่
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

โทรศัพท์ 038-146123 ต่อ 3315-3299
e-mail: [email protected]

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #SPU ชลบุรี #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

No more articles