fbpx
ดั๊บเบิ้ล เอ จัดโครงการ"อบรมนักสู้ภัย ครั้งที่ 3” 13 -

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดโครงการ”อบรมนักสู้ภัย ครั้งที่ 3”

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา จัดโครงการ “อบรมนักสู้ภัย Fire Fighting ครั้งที่ 3” ให้กับน้องๆ ชั้นป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอุบัติเหตุด้านอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยของชุมชน