นิทรรศการภาพถ่าย  ‘Cross Culture’ จากเลนส์กล้อง ลลิต เลิศไม้ไทย

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย  ‘Cross Culture’ ที่เล่าเรื่องประสพการณ์การเดินทาง ที่สะท้อนวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ที่น่าประทับใจ ของผู้คน และสถานที่ต่างๆ อาทิ เนปาล โมรอคโค ตุรกี ตูนิเซีย อียิปต์ ผ่านภายถ่าย เลนส์กล้อง ของ  ลลิต เลิศไม้ไทย  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 เมษายนนี้  สถานที่จัดแสดง  Angelo Family Suites เวลา 9:30-21:30 น.

No more articles