fbpx

คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน )เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดโรงแรม ฮ็อป อินน์ สาขาเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงแรมฮ็อป อินน์ สาขาที่ 20 ในประเทศไทย โดยมีคุณเพชร ไกรนุกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจโรงแรม พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด ร่วมในพิธีเปิดด้วย

ในโอกาสนี้บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มอบตู้เปิดจินตนาการซึ่งเป็นตู้หนังสือสีสันสดใสพร้อมหนังสือคุณภาพและของเล่นพัฒนาทักษะให้กับโรงเรียนในทุกจังหวัดที่มีโรงแรมฮ็อป อินน์ ตั้งอยู่จังหวัดละ 5 โรงเรียน จำนวน 5 ตู้  โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนที่ได้รับตู้เปิดจินตนาการ ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน, โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) อำเภอสันกำแพง, โรงเรียนบ้านทับเดื่อ อำเภอแม่แตง, โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อำเภอพร้าวและโรงเรียนบ้านปางขุม อำเภอสะเมิง  โดยมีคุณชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) และคุณปาริชาติ  เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2) ให้เกียรติร่วมงานพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนจากทั้ง 5 โรงเรียนเป็นผู้รับมอบตู้เปิดจินตนาการ

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ www.facebook.com/hopinnhotel   และ [email protected] official: @hopinnhotel
อีเมล: [email protected],  website: www.HopInnHotel.com

No more articles