กล้วยน้ำไทจัดงาน เดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 24 13 -

กล้วยน้ำไทจัดงาน เดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 24

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี .. 2517 โดยคุณพูลชัย ชเนศร์  อดีตท่านประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท  ซึ่งได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดจนสนับสนุน และช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  ภายใต้ปณิธาน “เมตตาธรรม คำจุนโลก
ปัจจุบันกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมการกุศลขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ตั้งแต่ปี 2538 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดผ่านกิจกรรมหลักที่สำคัญดังนี้
            1. โครงการกล้วยน้ำไท จักรยานการกุศล
            2. โครงการกล้วยน้ำไท กอล์ฟการกุศล
            3. โครงการกล้วยน้ำไท เดิน – วิ่ง การกุศล
            4. โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้ให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการราชประชานุเคราะห์เพื่อถวาย
            เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            5. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณภัยต่างๆ เป็นต้น
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ โดยคุณอุไรศรี ชเนศร์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และคุณศีขรินทร์ ชเนศร์  ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท  ประธานโครงการ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านการบุกรุก และลักลอบเข้าไปทำลายป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่ที่เป็นมรดกโลก จึงได้ทำการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 24 Run for Jungle 
2018 ภายใต้ชื่อ “วิ่งเพื่อป่าแผ่นดินเกิด  วัตถุประสงค์ ดังนี้
            
            1. รายได้เพื่อระดมทุนซ่อมแซมปราการทางน้ำเพื่อเป็นจุดสกัดป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง
            มรดกโลก ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
            2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหั่นมาใส่ใจและดูแลสุขภาพกันมากขึ้น
            3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น
วันที่จัดกิจกรรม: วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
Start: 05.30 
สถานที่: ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต
ประเภทการสมัคร: 1. เดิน 2.5 km. 2. วิ่ง 10.5 km.
อัตราการสมัคร:
1. ประเภทเดิน ราคา 500 บาท จะได้รับเสื้อ เบอร์วิ่ง และโล่ที่ระลึก
2. ประเภทวิ่ง ราคา 500 บาท จะได้รับเสื้อ เบอร์วิ่ง และโล่ที่ระลึก
ช่องทางการสมัคร: www.kntrun.com กล้วยน้ำไทมูลนิธิ และแผนกคนไข้สัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
            
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจและนักวิ่งทุกท่าน ได้ร่วมเป็นในการป้องกันพื้นป่าที่เป็นมรดกโลกของ
ประเทศให้คงอยู่ตลอดไป
 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กล้วยน้ำไทมูลนิธิโทร. 02-769-2000 ต่อ 1076