fbpx

ในหลวงของเรา…”นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ”

ในหลวงของเรา…พระองค์ท่านมีแต่คำว่า ‘ประชาชน’ พระองค์ทรงงานอย่างหนักมาตลอดพระชนม์ชีพก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นี่แหละคือ…ในหลวงของปวงชนชาวไทย

จากข้อความบางส่วนของท่านปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับ ผู้จัดการสุดสัปดาห์ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2554 ขออนุญาตนำบางส่วนมาเผยแพร่ เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยะภาพ และการทรงงานอย่างหนักตลอดมา

“น้ำน้อย น้ำไม่มี พระองค์ก็ทรงหาน้ำให้ น้ำมากเกินไปจนเกิดอุทกภัยก็เกิดโครงการนั้นโครงการนี้ขึ้นมา …. พื้นพี่ไหนเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ ไม่ว่าจะเป็น น้ำเน่าเสีย น้ำเค็ม น้ำกร่อย ก็ทรงคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้…

32239 125986814080783 110603625619102 315527 3534821 n 580x496 ในหลวงของเรา...นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ

เกิดปัญหาที่ไหนพระองค์จะเสด็จลงไปเลย สมัยที่พระองค์ยังทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงพระองค์ท่านจะเสด็จไปยังพื้นที่เลย อย่างๆน้อยก็ต้องทอดพระเนตรพื้นที่น้ำท่วม ทรงลงไปดูปัญหา ไปให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน หลังจากนั้นก็จะทรงปรึกษากับวิศวกรน้ำ กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ว่าจะทำอย่างไรกัน ทรงเรียกประชุม ให้เอาภาพถ่ายดาวเทียมมา ภาพถ่ายทางอากาศมา เอาข้อมูลมา วิเคราะห์กันว่าจะทำยังไง พระองค์ท่านเสด็จไปทุกพื้นที่ แต่ถ้าไกลมากพระองค์ก็อาจจะเสด็จไปไม่ไหว ก็จะทรงเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาถวายรายงานและทรงแนะนำแนวทางปฏิบัติ คือพระองค์ทรงติดตามข้อมูลต่างๆทั้งในเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม และเชิงเศรษฐกิจ จึงทรงมองปัญหาต่างๆอย่างทะลุปรุโปร่ง…

74209 168949633117834 110603625619102 563290 1030917 n 580x391 ในหลวงของเรา...นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ

image002 580x416 ในหลวงของเรา...นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ

268155 239193629426767 110603625619102 1021793 4680737 n 580x423 ในหลวงของเรา...นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ

60455 160755113937286 110603625619102 509129 7658424 n 580x434 ในหลวงของเรา...นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ

27766 122832791062852 110603625619102 301218 6071142 n 580x407 ในหลวงของเรา...นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ

30589 129772920368839 110603625619102 334074 5459362 n 580x435 ในหลวงของเรา...นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ

63828 161535447192586 110603625619102 513852 3779770 n 580x434 ในหลวงของเรา...นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ

พระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาทกับผู้ติดตามถวายงานว่า
“นักพัฒนาต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ” คือให้เรามุ่งทำงานอย่างทุ่มเท อย่าทำงานเพื่อหวังประโยชน์ หวังรางวัล เพราะถ้าทำงานเพื่อหวังประโยชน์มันก็จะต้องมองหน้ามองหลัง ซึ่งข้าราชการส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ “ข้าราชการต้องทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ หากทำหน้าที่ได้สำเร็จจะเป็นรางวัลอันประเสริฐ”

32239 126799383999526 110603625619102 319549 194901 n 580x388 ในหลวงของเรา...นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ

 

มีภาพการทรงงานของพระองค์ที่เรารู้สึกประทับใจ จึงอยากนำมาลงเผยแพร่ ณ ที่นี้   ขอขอบคุณภาพจาก facebook/คนไทยรักในหลวง

60113 159296830749781 110603625619102 500961 8184042 n ในหลวงของเรา...นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ

นามบัตรในหลวงของเรา

พระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่..พระราชาผู้อยู่ในดวงใจของ พวกเรา..ปวงชนชาวไทยตลอดมา และตลอดไป

ขอทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง ปกเกล้าปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

ขอขอบคุณภาพจาก facebook/คนไทยรักในหลวง