ในหลวงของเรา..."นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ" 13 - beloved king

ในหลวงของเรา…”นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ”

ในหลวงของเรา…พระองค์ท่านมีแต่คำว่า ‘ประชาชน’ พระองค์ทรงงานอย่างหนักมาตลอดพระชนม์ชีพก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นี่แหละคือ…ในหลวงของปวงชนชาวไทย


จากข้อความบางส่วนของท่านปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับ ผู้จัดการสุดสัปดาห์ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2554 ขออนุญาตนำบางส่วนมาเผยแพร่ เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยะภาพ และการทรงงานอย่างหนักตลอดมา

“น้ำน้อย น้ำไม่มี พระองค์ก็ทรงหาน้ำให้ น้ำมากเกินไปจนเกิดอุทกภัยก็เกิดโครงการนั้นโครงการนี้ขึ้นมา …. พื้นพี่ไหนเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ ไม่ว่าจะเป็น น้ำเน่าเสีย น้ำเค็ม น้ำกร่อย ก็ทรงคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้…

ในหลวงของเรา..."นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ" 14 - beloved king

เกิดปัญหาที่ไหนพระองค์จะเสด็จลงไปเลย สมัยที่พระองค์ยังทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงพระองค์ท่านจะเสด็จไปยังพื้นที่เลย อย่างๆน้อยก็ต้องทอดพระเนตรพื้นที่น้ำท่วม ทรงลงไปดูปัญหา ไปให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน หลังจากนั้นก็จะทรงปรึกษากับวิศวกรน้ำ กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ว่าจะทำอย่างไรกัน ทรงเรียกประชุม ให้เอาภาพถ่ายดาวเทียมมา ภาพถ่ายทางอากาศมา เอาข้อมูลมา วิเคราะห์กันว่าจะทำยังไง พระองค์ท่านเสด็จไปทุกพื้นที่ แต่ถ้าไกลมากพระองค์ก็อาจจะเสด็จไปไม่ไหว ก็จะทรงเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาถวายรายงานและทรงแนะนำแนวทางปฏิบัติ คือพระองค์ทรงติดตามข้อมูลต่างๆทั้งในเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม และเชิงเศรษฐกิจ จึงทรงมองปัญหาต่างๆอย่างทะลุปรุโปร่ง…

ในหลวงของเรา..."นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ" 15 - beloved king

ในหลวงของเรา..."นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ" 16 - beloved king

ในหลวงของเรา..."นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ" 17 - beloved king

ในหลวงของเรา..."นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ" 18 - beloved king

ในหลวงของเรา..."นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ" 19 - beloved king

ในหลวงของเรา..."นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ" 20 - beloved king

ในหลวงของเรา..."นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ" 21 - beloved king

พระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาทกับผู้ติดตามถวายงานว่า
“นักพัฒนาต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ” คือให้เรามุ่งทำงานอย่างทุ่มเท อย่าทำงานเพื่อหวังประโยชน์ หวังรางวัล เพราะถ้าทำงานเพื่อหวังประโยชน์มันก็จะต้องมองหน้ามองหลัง ซึ่งข้าราชการส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ “ข้าราชการต้องทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ หากทำหน้าที่ได้สำเร็จจะเป็นรางวัลอันประเสริฐ”

ในหลวงของเรา..."นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ" 22 - beloved king

 

มีภาพการทรงงานของพระองค์ที่เรารู้สึกประทับใจ จึงอยากนำมาลงเผยแพร่ ณ ที่นี้   ขอขอบคุณภาพจาก facebook/คนไทยรักในหลวง

ในหลวงของเรา..."นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ" 23 - beloved king

นามบัตรในหลวงของเรา

พระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่..พระราชาผู้อยู่ในดวงใจของ พวกเรา..ปวงชนชาวไทยตลอดมา และตลอดไป


ขอทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง ปกเกล้าปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

ขอขอบคุณภาพจาก facebook/คนไทยรักในหลวง