Youth Factory ไอเดียสร้างพื้นที่สำหรับเยาวชนในเมือง 13 - Youth Factory

Youth Factory ไอเดียสร้างพื้นที่สำหรับเยาวชนในเมือง

เด็กๆ และเยาวชนในเมือง มักขาดพื้นที่ที่จะได้แสดงออก และปลดปล่อยพลังที่มีในตัวเองออกมาอย่างสร้างสรรค์  พวกเขาจึงต้องไปมั่วสุมและทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจนกลายเป็นปัญหาของสังคม  


Youth Factory ในเมือง Merida ประเทศสเปน เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ นักออกแบบในท้องถิ่น  เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับเยาวชนในชุมชน ให้ได้ใช้เวลา อย่างเด็กๆ อย่างสร้างสรรค์  และสนุกสนาน ไม่ไปมั่วสุมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามข้างถนน หรือที่ๆไม่สมควร

Youth Factory ไอเดียสร้างพื้นที่สำหรับเยาวชนในเมือง 14 - Youth Factory

ตามแนวคิดของYouth Factory การจัดทำพื้นที่สำหรับเด็กๆได้แสดงออก โครงสร้างของสถานที่ ไม่จำเป็นต้องเป็นสถาปัตยกรรมแบบคงทนถาวรมากมาย เพราะยังไงมันก็ยังดีกว่าพื้นที่ตามริมฟุตบาท หรือข้างถนน  ชุมชนได้ช่วยกันสร้างพื้นที่นี้ขึ้นเพื่อให้เด็กๆและเยาวชน มีพื้นที่ที่จะได้ซุกซน ได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

Youth Factory ไอเดียสร้างพื้นที่สำหรับเยาวชนในเมือง 15 - Youth Factory

Youth Factory ออกแบบโดย2 สถาปนิก สามี-ภรรยา Jose’ Selgas และ Lucia Cano พวกเขาใช้ เฟอร์นิเจอร์ รีไซเคิล, ใช้วัสดุในการสร้างอาคารที่เป็นวัสดุที่ใช้ชั่วคราวและราคาไม่แพง พวกเขาไม่ต้องการสร้างสิ่งที่จะเป็นอนุสาวรีย์จึงไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่คงทนถาวรมากมาย แต่สถานที่จะต้องดูน่าสนใจและตอบสนองความต้องการในการใช้งานของเด็กๆมากที่สุด ที่นี่จึงมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่เด็กๆชอบ อย่างลานเล่น skateboard, ลานเต้นฮิป- ฮอป,  กำแพงสำหรับปีนผา ทั้งหมดก่อสร้างขึ้นจากวัสดุราคาไม่แพง แต่ใช้ดีไซน์ และสีสัน ทำให้ดูน่าสนใจ นอกจากนี้ก็ยังมีห้องคอมพิวเตอร์ และสตูดิโอเต้นรำ ในพื้นที่ 800 ตารางเมตร มีห้องประชุม  พื้นที่สำหรับโรงละคร วีดีโอ และการแสดงดนตรี เรียกว่าตอบสนองความต้องการของเด็กๆกันเต็มๆ ที่สำคัญมันอยู่ภายใต้การดูแลของชุมชน เปิดกว้างและปลอดภัย

Youth Factory ไอเดียสร้างพื้นที่สำหรับเยาวชนในเมือง 16 - Youth Factory

กรุงเทพฯน่าจะมีสถานที่แบบนี้ให้กับเยาวชนของเราบ้าง พวกเขาจะได้มีพื้นที่ที่จะได้แสดงออก ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และสนุกสนานในแบบของพวกเขา ขณะเดียวกันก็ปลอดภัย และอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่

 Youth Factory ไอเดียสร้างพื้นที่สำหรับเยาวชนในเมือง 17 - Youth Factory