fbpx

ดีไซน์เนอร์ชาวอิตาลี Alessandro di prisco,ผู้ออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก

โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก รูปร่างของตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น ตัวอักษร  “A” เป็นเก้าอี้

ตัวอักษร “M” เป็นโต๊ะ Chair ,Table และตัวอักษร “I” เป็นชั้นวางหนังสือ Library เป็นต้น

 

เด็กจะได้รับอิสระและความสนุกในการเล่นกับเพื่อน โดยมีตัวอักษรเหล่านี้อยู่ร่วมในพื้นท่ี

ด้วยซึ่งจะเพิ่มความคุ้นเคยให้กับเด็กๆ โครงการออกแบบนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อในบ้าน

เท่านั้น ยังสามารถอยู่ในพื้นของโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงพยาบาลอีกด้วย

Credit : http://www.alessandrodiprisco.com

 

No more articles