รอยเท้าจากก้อนหิน..โดย Iain Blake 13 - foot prints

รอยเท้าจากก้อนหิน..โดย Iain Blake

ภาพก้อนหิน เรียงกันเป็นรอยเท้า ในรูปแบบต่างๆ ที่เห็นแล้วสดุดตา หลายๆภาพดูแล้วต้องอมยิ้ม

ภาพเหล่านี้ถ่ายโดย Iain Blake ช่างภาพที่เลือกสร้างสรรค์งานของเขาจากก้อนหินเท่านั้น ผลงานของเขามีความโดดเด่น และงดงาม เป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจน ความหมายของแต่ละภาพก็ลึกซึ้งค่ะ

 

United Colours by Iain Blake

รอยเท้าจากก้อนหิน..โดย Iain Blake 14 - foot prints

Leave only Footprints by Iain Blake

รอยเท้าจากก้อนหิน..โดย Iain Blake 15 - foot prints

Follow the Leader by Iain Blake

รอยเท้าจากก้อนหิน..โดย Iain Blake 16 - foot prints

YingYang Feet

รอยเท้าจากก้อนหิน..โดย Iain Blake 17 - foot prints

YingYang Feet 2

รอยเท้าจากก้อนหิน..โดย Iain Blake 18 - foot prints

Paw Prints by Iain Blake

รอยเท้าจากก้อนหิน..โดย Iain Blake 19 - foot prints

Paw Print by Iain Blake

รอยเท้าจากก้อนหิน..โดย Iain Blake 20 - foot prints

Family Circle by Iain Blake

รอยเท้าจากก้อนหิน..โดย Iain Blake 21 - foot prints

Little Big Foot by Iain Blake

รอยเท้าจากก้อนหิน..โดย Iain Blake 22 - foot prints