Same-Sex Couples Traffic Light สัญญาณไฟแห่งความรักร่วมเพศ 13 - austria

Same-Sex Couples Traffic Light สัญญาณไฟแห่งความรักร่วมเพศ

walklights

ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ต้อนรับเทสกาลประกวดร้องเพลงยูโรวิชั่นครั้งที่ 60 ด้วยการเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรจากที่เคยเป็นภาพคนเดินข้ามถนนเพียงคนเดียวให้กลายเป็นเครืองมือสำหรับสื่อสารสัญลักษณ์ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งขณะนี้กำลังทยอยติดตั้งให้ครบ 120 แห่งทั่วเมือง โดยไฟจราจรรูปแบบใหม่ได้รับการออกแบบให้แสดงภาพคู่รักจับมือกันทั้งคู่ชาย หญิง และรักร่วมเพศ เพื่อชี้นำให้ประชาชนเปิดใจกว้าง และยอมรับเพศทางเลือก พร้อมกับมองเห็นคุณค่าของความเท่าเทียมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสัญญาณไฟแห่งความรักนี้จะช่วยปรับปรุงให้ผู้ใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก 247 City Magazine via:http://www.citymetric.com/transport/vienna-celebrating-eurovision-putting-same-sex-couples-traffic-lights-1030


473571604

861104-fe37c262-f947-11e4-8c72-1927143d54c4

473047012

l1

maxresdefault

f_traffic_lights_150512

trr