fbpx

Same-Sex Couples Traffic Light สัญญาณไฟแห่งความรักร่วมเพศ

walklights Same Sex Couples Traffic Light สัญญาณไฟแห่งความรักร่วมเพศ

ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ต้อนรับเทสกาลประกวดร้องเพลงยูโรวิชั่นครั้งที่ 60 ด้วยการเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรจากที่เคยเป็นภาพคนเดินข้ามถนนเพียงคนเดียวให้กลายเป็นเครืองมือสำหรับสื่อสารสัญลักษณ์ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งขณะนี้กำลังทยอยติดตั้งให้ครบ 120 แห่งทั่วเมือง โดยไฟจราจรรูปแบบใหม่ได้รับการออกแบบให้แสดงภาพคู่รักจับมือกันทั้งคู่ชาย หญิง และรักร่วมเพศ เพื่อชี้นำให้ประชาชนเปิดใจกว้าง และยอมรับเพศทางเลือก พร้อมกับมองเห็นคุณค่าของความเท่าเทียมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสัญญาณไฟแห่งความรักนี้จะช่วยปรับปรุงให้ผู้ใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก 247 City Magazine via:http://www.citymetric.com/transport/vienna-celebrating-eurovision-putting-same-sex-couples-traffic-lights-1030

473571604 Same Sex Couples Traffic Light สัญญาณไฟแห่งความรักร่วมเพศ

861104 fe37c262 f947 11e4 8c72 1927143d54c4 Same Sex Couples Traffic Light สัญญาณไฟแห่งความรักร่วมเพศ

473047012 Same Sex Couples Traffic Light สัญญาณไฟแห่งความรักร่วมเพศ

l1 Same Sex Couples Traffic Light สัญญาณไฟแห่งความรักร่วมเพศ

maxresdefault Same Sex Couples Traffic Light สัญญาณไฟแห่งความรักร่วมเพศ

f traffic lights 150512 Same Sex Couples Traffic Light สัญญาณไฟแห่งความรักร่วมเพศ

trr Same Sex Couples Traffic Light สัญญาณไฟแห่งความรักร่วมเพศ