ที่นิวยอร์กแฟชั่น New York-based fashion & art photographer TomaasPlastic Fantastic seriesได้สร้างสรรค์ผลด้านแฟชั่นทั้งหมดจากวัสดุอย่าง “พลาสติก” ไม่ว่าจะเป็น พลาสติกจาหหลอดดูดน้ำ ท่อน้ำ สายยางน้ำ แผ่นเสียง จาน ชาม ช้อน ส้อมพลาสติก  ขวดน้ำพลาสติก และจะเห็นได้ว่าผลงานนี้ที่เห็นโดดเด่นนี้ อาจเพราะว่า ฝีมือการถ่ายภาพ โดยมีฉากหลังเป็นสีดำ เพื่อขับให้ผลงานและนางแบบดูโดดเด่น ถ่ายทอดได้อย่างเด่นชัด  งานนี้คนไทยน่าจะเอาเป็นแรงบันดาลใจน่ะค่ะ ลองหันดูรอบๆตัวเราและดูว่าวัสดุอะไรบ้างที่เราสามรถนำมาออกแบบและสร้างสรรค์มันต่อไปได้ ลองใส่ใจและเล็งเห็นคุณค่าของวัสดุให้ลึกซึ้งกว่านี้ แล้วเชื่อว่า สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั้น มันคงมีมุูลค่ามากมายมหาศาลมาก จะเห็นจากผลงานนี้ว่าศิลปิน หยิบจับวัสดุที่ไม่มีคุณค่า มาสร้างสรรค์และทำให้มันมีคุณค่าและดูสวยงามลงตัวได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียว

Tomaas Plastic Photo 1 Plastic Fantastic By Tomaas แฟชั่นจากพลาสติก จากขวดน้ำ หลอดดูดน้ำ ท่อพลสติก ถุงพลาสติก พลาสติกถนอมอาหาร ช้อน ซ้อม จาน ชามพลาสติก หลากหลายพลาสติก 

plastic fantastic 7 Plastic Fantastic By Tomaas แฟชั่นจากพลาสติก

Tomaas Plastic Photo 3 Plastic Fantastic By Tomaas แฟชั่นจากพลาสติก Tomaas Plastic Photo 2 Plastic Fantastic By Tomaas แฟชั่นจากพลาสติก Tomaas Plastic Photo 3 Plastic Fantastic By Tomaas แฟชั่นจากพลาสติก

Tomaas Plastic Photo 4 Plastic Fantastic By Tomaas แฟชั่นจากพลาสติก Tomaas Plastic Photo 5 Plastic Fantastic By Tomaas แฟชั่นจากพลาสติก

No more articles