พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ (The Museum of Floral Culture) ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของคุณสกุล อินทกุล ให้เป็นสถานที่รวบรวม แลกเปลี่ยน และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ โดยเฉพาะของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ผ่านการจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดดอกไม้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงงานดอกไม้สดและร่วมสมัยประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับการจัดดอกไม้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการตีความจากงานร้อยสายดอกรักของไทยโบราณ แล้วนำมาประยุกต์ให้ดูร่วมสมัยมากขึ้น ด้วยการร้อยปลายสายด้วยดอกชบา ที่มีลักษณะเป็นพู่ แล้วร้อยต่อด้วยดอกลีลาวดี เพื่อให้เป็นเสมือนตัวครอบดอกชบาคล้ายเวลาร้อยอุบะของไทย โดยสายดอกไม้นี้สามารถนำไปตกแต่งกรอบประตูหน้าต่างเหมือนเช่นเครื่องแขวนไทย หรือนำไปแขวนประดับห้องนอนหรือห้องน้ำก็ได้เช่นกัน

0 450x299 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ The Museum of Floral Culture

14 450x299 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ The Museum of Floral Cultureตัวอาคารซึ่งตั้งอยู่บริเวณศรีย่าน เป็นบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียลอายุราว 100 ปี แบ่งออกเป็นห้องจัดนิทรรศการทั้งชั้น 1 และชั้น 2 รวม 7 ห้อง หนึ่งในนั้นจัดแสดงเอกสารเก่าแก่ เช่น “ตำราลับแห่งการจัดดอกไม้แบบโชกะของอิเคโนโบะ” หนังสือม้วนโบราณอายุราวปี ค.ศ.1756 ซึ่งเทียบเท่าสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังเป็นที่รวมของภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ ที่ค้นคว้ามาได้จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงอุปกรณ์และภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ของอินเดีย จีน ญี่ปุ่น บาหลี พม่า ลาว เนปาล ธิเบต ไปจนถึงฮาวาย อียิปต์ กรีก อังกฤษ และฝรั่งเศส

071 450x299 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ The Museum of Floral Culture

ที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์ยังรวมเอามรดกทางวัฒนธรรมของการจัดดอกไม้ไทย มาจัดแสดงไว้อย่างครบถ้วน ชิ้นงานที่ไม่ควรพลาดคือ ภาพร่างผลงานชิ้นต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ สกุล อินทกุล ซึ่งมีไฮไล ต์อยู่ที่ ชิ้นงานดอกไม้สำหรับงานพระราชทานเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง เมื่อครั้งเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2549 และผลงานจากหนังสือดัง “ดอกไม้ไทย” ซึ่งสกุลได้จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา ในปี 2552
นอกจากนั้น ยังมี “Living Exhibition” หอจัดแสดงงานมีชีวิต ที่ร่มรื่นไปด้วยไม้ใบไม้ดอกมงคล ที่ปลูกตามความเชื่อของไทยโบราณ บริเวณโดยรอบพื้นที่พิพิธภัณฑ์ กว้างทั้งหมด 1 ไร่ ซึ่งสกุลลงทุนปลูกขึ้นใหม่เกือบทั้งหมด

B15DAB02A9CC47448A868E5D9FF86E17 450x299 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ The Museum of Floral Culture

22 450x299 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ The Museum of Floral Culture

ในอนาคต สกุล ตั้งเป้าให้พิพิธภัณฑ์เป็นเสมือนหนึ่งสถาบัน ซึ่งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ มีเวิร์กชอปสอนจัดดอกไม้ ทั้งยังมีการให้ทุนเพื่อให้นักศึกษาได้ไปทำวิจัยต่อไป พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ (The Museum of Floral Culture) ตั้งอยู่ที่ 315 ซ.องครักษ์ 13 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เปิดให้ชมทุกวัน (เว้นวันจันทร์) เวลา10.00-18.00 น. บัตรราคา 150บาท สอบถาม โทร. 0-2669-3633 แฟกซ์. 0-2669-3632

Image.aspx  450x192 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ The Museum of Floral Culture

333 450x209 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ The Museum of Floral Culture443 450x318 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ The Museum of Floral Culture

ขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9550000098178&CommentReferID=21978997&CommentReferNo=2&

No more articles