Lunar LED Lamp..โคมไฟแห่งความหวัง 13 - Lamp

Lunar LED Lamp..โคมไฟแห่งความหวัง

วันนี้ พระจันทร์เต็มดวง ขึ้น 15 ค่ำ เราเลยอยากใช้โอกาสนี้นำงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดวงจันทร์ และใช้ดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างความหวัง


 

Lunar LED Lamp งาน ชิ้นนี้เป็นโคมไฟ ผลงานของนักออกแบบชาวญี่ปุ่นชื่อว่า Nosigner  เธอสร้างสรรค์โคมไฟนี้ด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนกับดวงจันทร์ ทั้งดวง มันเหมือนดวงจันทร์ที่อยู่ในฝ่ามือของเรา ในประเทศญี่ปุ่น ดวงจันทร์เป็นเสมือนแสงแห่งความหวัง  เธอใช้มันเป็นสัญลักษณ์ในช่วงที่ญี่ปุ่นประสพปัญหาสึนามิ และแผ่นดินไหว เหมือนกับบ้านเราตอนนี้ สำหรับเราพระจันทร์ในคืนนี้จึงเป็นเสมือนแสงแห่งความหวังที่เราจะกลับคืนมาเป็นเมืองไทยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขอีกครั้ง ขอให้ทุกคนมีความหวัง และกำลังใจนะคะ

Lunar LED Lamp..โคมไฟแห่งความหวัง 14 - Lamp

Lunar LED Lamp..โคมไฟแห่งความหวัง 15 - Lamp

 

Lunar LED Lamp..โคมไฟแห่งความหวัง 16 - Lamp