Kukje Art Center 13 - art center

Kukje Art Center

อีกแง่มุมหนึ่งของ SANAA ที่อยากจะถามคือ ในเรื่องของการใช้สีขาวในงานออกแบบ Whiteness ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ SANAA ส่งผ่านไปยังพื้นที่สถาปัตยกรรมของพวกเขาอย่างสม่าเสมอ มาดูความคิดเห็นของเขากันดีกว่าในเรื่องของการใช้ “สีขาว” ในการออกแบบ


Kukje Art Center 14 - art center“จริงๆ แล้ว มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ พวกเขาใช้สีขาวเหมือนกับที่พวกเขาใช่วัสดุอื่นนั้นแหละ แต่โปรเจ็คต์ของ SANAA เป็นโปรเจ็คต์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่แต่ละงานเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เกิดพื้นที่แต่ละพื้นที่มากกว่า ทุกอย่างที่ถูกคัดกรองออกมาจากตรงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสี หรือ วัสดุ ทุกอย่างถูกถอดออกมา ให้เหลือแต่เนื้อแท้ คนเราชอบไปมองหาวัสดุที่ไม่มีความหมายอะไรเลย หรือ ถึงมีก็มีอยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้น สีขาวก็เป็นวัสดุอย่างหนึ่ง มันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาเจือปนเพราะฉะนั้นสีสันสีหนึ่งสร้างมิติเพิ่มขึ้นให้กับงานได้ และมันก็เป็นมิติที่ถูกสกัดออกมาจากแก่นแท้ของงาน มันเป็นเรื่องของการลดทอนงาน Sejima ไม่ได้ชอบสีขาวเป็นพิเศษอะไร แต่มันเป็นเรื่องของการลดทอนให้เหลือสิ่งที่เป็นแก่นแท้จริงๆเท่านั้น สาระสำคัญของงานของ Sejima เป็นเรื่องของการบริหารจัดกิจกรรม และความสัมพันธ์ที่สิ่งต่างๆมีต่อกันมากกว่า”

Kukje Art Center 15 - art centerKukje Art Center 16 - art centerโมเดล โครงสร้าง Kukje Art Center ประกอบไปด้วย lecture hallและ  art gallery บนพื้นที่ขนาด 1500 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่กรุงโซล ประเทษเกาหลี ขนาดนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก Art4D Magazine via:  En Construcción: Kukje Art Center / SO-IL

Kukje Art Center 17 - art center

Kukje Art Center 18 - art center

 Kukje Art Center 19 - art center