Kanazawa Iibrary 13 - Iibrary

Kanazawa Iibrary

คนญี่ปุ่นมีวัฒนธรมการอ่านฝังรากซึมลึก การเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดเหมือนการไปดูภาพยนตร์ ไปแฮงเอาท์กับเพื่อน การอ่านหนังสือถือเป็นการเสริมสร้างจินตนาการ และถือเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่น แม้ว่าปัจจุบันจะต้องอ่านผ่านสื่อใหม่ๆอย่างแท็บเล็ทหรือโทรทัศน์มือถือก็ตาม แต่ก็ไม่ยอมทิ้งการอ่านผ่านหน้ากระดาษแบบดั้งเดิมไปได้


Kanazawa Iibrary 14 - Iibrary

Kanazawa ห้องสมุดขนาด 45×45 เมตร ภายในแบ่งเป็น 2 ชั้น กับอีก 1 ชั้นลอย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เก็หนังสือ เป็นแนวคิดที่จะทำให้พื้นที่ว่างทางตั้งมากกว่าห้องสมุดทั่วไป เพราะต้องการสร้างบรรยากาศเหมือนอยู่ในที่โล่ง สร้างสเปซที่เต็มไปด้วยจินตนาการ และคิดว่าทำให้บรรยากาศของหารอ่านหนังสือน่าจะดีขึ้นอีกเยอะ

Kanazawa Iibrary 15 - Iibrary

สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึง คือ “รู” รูขนาดต่างๆ จำนวน 6,000 กว่ารู ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบบนผนัง ทำหน้าที่เป็นช่องแสงที่ให้แสงสว่างแบบธรรมชาติแบบ indirect light พอตกดึกเจ้ารูเล็กๆทั้งหลายบนผนังก็จะฉายแสงจากภายใน ทำหน้าที่ส้รางฉากที่มีชีวิตชีวาให้กับเมืองที่เต็มไปด้วยบริบทประวัติศาสตร์แห่งเมือง Ishikawa ได้เป็นอย่างดี

Kanazawa Iibrary 16 - Iibrary

ห้องสมุดแห่งนี้เปิดใช้บริการมามาได้ระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งก็มีคำวิพากย์วิจารณ์แล้ว ตั้งแต่เรื่องความสูงที่ดูเหมือนจะมาก และยากเกินไปสำหรับที่จะซ่อมบำรุงอาคารในระยะยาว รวมถึง รู ที่มีขนาดพอดีสำหรับนกที่จะมาจับจองพื้นที่ทำรัง โอยยยยยยย ไม่อยากเชื่อเลย ว่านกจะมากขนาดไหน เพราะมีถึง 6,000 รูทีเดียว สงสัยได้กลายเป็นสวนนกแน่ๆในอนาคต  http://www.coelacanth-kandh.co.jp