fbpx

ixxi เป็นบริษัทไอเดียเด๋ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ 3 ดีไซน์เนอร์ชาวดัตซ์ Designers: Roel Vaessen, Eric Sloot, & Paulien Berendsen พวกเขาได้คิดออกแบบระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็น “ฉากกั้นห้อง” หรือจะใช้เป็น “วอลล์เปเปอร์” สำหรับตกแต่งก็ได้ เพียงแค่มีอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆรูปตัว X และ I สำหรับใช้เชื่อมต่อกันเท่านั้น ซึ่งนอกจากลูกค้าจะทำการสั่งพิเศษเป็นภาพต่างๆได้ตามใจแล้ว ทางบริษัทก็มีดีไซน์สำเร็จรูปมานำเสนอให้เลือกด้วยเช่นกัน อย่างคอลเล็กชั่นล่าสุด “Plates” ประกอบด้วย ภาพชุดจานเซรามิก Royal Delft จาก Rijksmuseum อันสวยวิจิตร ที่ช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นน่ารักขึ้นมาได้อย่างทันตา

Producten Interieurproducten RM ceramics auto auto c657 c438 q RM ceramics02 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์Producten Interieurproducten RM ceramics auto auto c657 c438 q RM ceramics01 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์Ixxi modular artworks 350x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์projecten Brabant Huis auto auto c657 c438 q proj BrabantHuis07 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์projecten Brabant Huis auto auto c657 c438 q proj BrabantHuis08 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์projecten Brabant Huis auto auto c657 c438 q proj BrabantHuis10 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์projecten Brabant Huis auto auto c657 c438 q proj BrabantHuis01a 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์projecten Brabant Huis auto auto c657 c438 q proj BrabantHuis03 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์projecten Brabant Huis auto auto c657 c438 q proj BrabantHuis02 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์Producten Interieurproducten patchworks auto auto c657 c438 q patchwork flower02 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์Producten Interieurproducten patchworks auto auto c657 c438 q patchwork flower01 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์Producten Interieurproducten Delfts Blauw auto auto c657 c438 q ixxi RoyalDelft04 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์Producten Interieurproducten Delfts Blauw auto auto c657 c438 q ixxi RoyalDelft02 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์Producten Interieurproducten Kidswallpaper Robot auto auto c657 c438 q KidswallpaperRobot03 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์Producten Interieurproducten Kidswallpaper Robot auto auto c657 c438 q KidswallpaperRobot06 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์projecten DutchDesignAwards2010 auto auto c657 c438 q 1996 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์projecten DutchDesignAwards2010 auto auto c657 c438 q DDA2010 01 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์projecten Lectric auto auto c657 c438 q Lectric04 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์projecten Lectric auto auto c657 c438 q Lectric02 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์Producten Interieurproducten viltgordijn Roos auto auto c657 c438 q Roos wit04 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์Producten Interieurproducten viltgordijn Roos auto auto c657 c438 q Roos wit02 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์Producten Interieurproducten patchworks auto auto c657 c438 q patchwork bird02 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์Producten Interieurproducten patchworks auto auto c657 c438 q patchwork bird01 525x350 Ixxi modular connecting system ระบบการต่อกระดาษหลายแผ่นให้กลายเป็นฉากกั้นห้องหรือวอลล์เปเปอร์Via:http://archdezart.com/2011/09/28/ixxi-modular-connecting-system/ Source:ELLE DECOR Magazine

No more articles