I-Coffee Machine เครื่องทำโฟมอาร์ตบนกาแฟ 13 - barista

I-Coffee Machine เครื่องทำโฟมอาร์ตบนกาแฟ

สำหรับคอกาแฟที่ชอบเสพทั้งรสชาติและรูปลักษณ์ งานนี้ไม่ต้องให้บาริต้าอีกต่อไป ก็สามารถทำโฟมอาร์เก๋ๆได้ในตัว แค่เลือกรูปที่ชอบผ่านมือถือแล้วส่งต่อไปให้เครื่องทำกาแฟทางบลูทูธ จากนั้นก็จะได้กาแฟรสอร่อยพร้อมลวดลายให้ได้ชื่นชมกันก่อนยกดื่ม via:http://www.yankodesign.com/2011/07/13/ifancy-coffee-art/


iCoffee  Coffee Machine by Huang Guanglei_0

icoffee4

ee

iCoffee  Coffee Machine by Huang Guanglei_1

ww