House in Tanimannari by Akio Kamiya บ้านเล็กๆในสวน สำหรับเอนกายพัก แบบซิลๆ 13 -

House in Tanimannari by Akio Kamiya บ้านเล็กๆในสวน สำหรับเอนกายพัก แบบซิลๆ

บ้าน ที่ Tanimannari ออกแบบโดย  Akio kamiya architect & associates Via @designboom บ้านในสวนหลังนี้ เป็นส่วนที่ทำการขยายของ บ้านก๊าซเรือนกระจกในเขตโอกายาม่า ประเทศญี่ปุ่น  ผู้ออกแบบยังคงมีความเคารพในสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่น ส่วนหลักในการออกแบบจึงพึ่งจุดนั้น แต่ในขณะเดียวกัน ก้ได้เพิ่มความทันสมัย​​เข้าไป และส่วนที่น่าสนใจคือ  การทำพื้นที่โปร่งใสสำหรับการเจริญเติบโตของต้นองุ่นท้องถิ่น


House in Tanimannari by Akio Kamiya บ้านเล็กๆในสวน สำหรับเอนกายพัก แบบซิลๆ 14 -

House in Tanimannari by Akio Kamiya บ้านเล็กๆในสวน สำหรับเอนกายพัก แบบซิลๆ 15 -House in Tanimannari by Akio Kamiya บ้านเล็กๆในสวน สำหรับเอนกายพัก แบบซิลๆ 16 -

การตกแต่งสวนหน้าบ้าน หลังบ้าน หรือบ้านไหนมีพื้นที่เหลือเยอะหน่อย พอที่จะสร้างบ้านหลังเล็กๆ สำหรับเรือนเพาะปลูก และยังสามารถเป็นพื้นที่สำหรับ ไว้เป็นที่นั่ง นอน เอนกาย พักผ่อนอย่างสบายใจได้

House in Tanimannari by Akio Kamiya บ้านเล็กๆในสวน สำหรับเอนกายพัก แบบซิลๆ 17 -

House in Tanimannari by Akio Kamiya บ้านเล็กๆในสวน สำหรับเอนกายพัก แบบซิลๆ 18 -

House in Tanimannari by Akio Kamiya บ้านเล็กๆในสวน สำหรับเอนกายพัก แบบซิลๆ 19 -

รูปภาพจาก http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/16469/akio-kamiya-architect-associates-house-in-tanimannari.html