HAPPY PILLS 13 - candy

HAPPY PILLS

ร้านขายขนมและแคนดี้ ไอเดียดีๆนี้ตั้งอยู่ที่เมืองบาร์เซโลน่า เป็นของ  Studio M  ซึ่งconcept ของร้านนี้ได้มาจากร้านขายยาที่บริการเลือกยาด้วยตัวเอง และเปลี่ยนจากยามาเป็นขนม แคนดี้ และช๊อคโกแลตต่างๆ ถูกขายพร้อมแพคเกจตลับใส่ยาขนาดหลากหลาย  นับเป็นความต่างที่แฝงไปด้วยความน่ารักและสนุกสนานอีกด้วย


Credit : http://www.m-m.es/hello.html