Garden by the bay..สวนใหญ่ทีสุดที่สิงคโปร์ทุ่มทุนสร้าง 13 -

Garden by the bay..สวนใหญ่ทีสุดที่สิงคโปร์ทุ่มทุนสร้าง

Garden by the Bay สวนใหญ่ที่สุดในสิงค์โปร์

ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศเล็กๆ ทรัพยากรก็น้อย ประชากรก็มีเพียงนิดเดียว แต่กลับเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในอาเซียน การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน สิงคโปร์ก็ดูจะได้เปรียบที่สุด เพราะจะได้ประชากรมากมายของอาเซียนมาเป็นตลาดทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า  การเงิน และการศึกษา สิงคโปร์ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ และพัฒนาประเทศอย่างมียุทธศาสตร์ตลอดมา ดูจากที่เขาวางแผนพํฒนาประเทศในแต่ละช่วงเวลา เป็นศูนย์กลางทางการเงิน เป็นศูนย์กลางทางการค้า ก็เป็นแล้ว ต่อไปก็จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และการศึกษาอีก ประเทศนิดเดียวเอง แต่รวมศูนย์เอาทุกอย่างไปหมด..ทำไมเขาถึงทำได้..เข้าเรื่องดีกว่า


Garden by the bay..สวนใหญ่ทีสุดที่สิงคโปร์ทุ่มทุนสร้าง 14 -

อีกตัวอย่างของการไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองของประเทศเล็กๆที่รวยที่สุดแห่งหนึ่งประเทศนี้  ในเมื่อทรัพยากรมีจำกัด ป่าก็ไม่มี สวนก็มีน้อย แต่มีเงินกับสมอง สิงคโปร์จึงสร้างโครงการนี้ขึ้น Garden by the Bay จะเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ และเป็นศูนย์กลางในโครงการพัฒนา  Marina Bay อย่างต่อเนื่อง บริหารโครงการโดยคณะกรรมการดูแลอุทยานแห่งชาติ (National Park) ของรัฐบาลสิงคโปร์ เองเลย ประกอบไปด้วย สองส่วน คือ the Flower Dome  และ Cloud Forest ภายในสวนยังประกอบไปด้วยสวนในแบบต่างๆ  เช่น สวนแบบพืชสวน (Horticulture) , Heritage Gardenรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆจากทั่วโลก ออกแบบ และควบคุมงานโดยบริษัทภูมิสถาปัตย์ของอังกฤษ

                                                                           Garden by the bay..สวนใหญ่ทีสุดที่สิงคโปร์ทุ่มทุนสร้าง 15 -

และหนึ่งในไฮไลท์ของสถานที่นี้ ที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คนก็คือ Supertreesซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำเป็นรูปต้นไม้มีความสูงตั้งแต่ 25 เมตร ถึง 50 เมตร ถ้าเอาให้เห็นภาพก็ประมาณตึกสูง 9 ชั้น ถึง 16 ชั้นนั่นเอง ในสวนจะมีเจ้า supertreesนี้ทั้งหมด 18 ต้น โดยใช้ระบบสวนแนวตั้ง ปลูกต้นไม้ที่เป็นพืชเมืองร้อน ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ และเฟิร์น  ในเวลากลางวันเจ้าต้นไม้ยักษ์เหล่านี้ก็จะช่วยให้ร่มเงา และความเย็นชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณสวนตรงนั้น และเมื่อตกกลางคืน ต้นไม้ยักษ์เหล่านี้ก็จะงดงามไปด้วยสีสันสวยงามจากแสงไฟที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ  ต้นไม้เหล่านี้ จะติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างไฟฟ้าให้กับตัวเองในการให้แสงสว่างยามค่ำคืน ตลอดจนหล่อเลี่ยงระบบน้ำที่จะทำให้ความเย็นกับบริเวณโดยรอบ

จะมีทางเดินยกระดับเชื่อมต่อ Supetrees แต่ละต้น นักท่องเที่ยวจึงสามารถมองเห็นบริเวณสวนโดยรอบจากที่สูง และบนต้นที่สูง 50 เมตร จะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของอ่าว แบบพาโนรามิค และบริเวณสวนโดยรอบ สวนในส่วนนนี้  (Bay South at Garden by the Bay) คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณืในเดือนมิถุนายน ปี 2012