Fly Factory ..โรงงานผลิตแมลง..รสชาติดีเหมือนไก่..แหล่งผลิตอาหารอนาคต 13 - กินแมลง

Fly Factory ..โรงงานผลิตแมลง..รสชาติดีเหมือนไก่..แหล่งผลิตอาหารอนาคต

Icelandic product design graduate Búi Bjarmar Aðalsteinsson has created a Fly Factory that breeds insect larvae for human consumption.


นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ชาว Iceland. จาก Búi Bjarmar Aðalsteinsson ได้ออกแบบผลงานโรงงานผลิตแมลง (Fly Factory ) ซึ่งจะสามารถผลิตตัวอ่อนของแมลงจำนวนมาก เพื่อเป็นอาหารให้กับมนุษย์ เขายังได้คิดสูตรอาหารทั้งคาวหวาน ที่ได้จากผลผลิตตัวอ่อนแมลงของเขาอีกด้วย เพื่อที่จะทำให้คนทางตะวันตก คุ้นเคยกับการกินแมลง เตรียมพร้อมสำหรับการขาดแคลนอาหารในอนาคต
เขายังบอกอีกว่า “รสชาติ มันเหมือนไก่เลย ไม่มีรสชาติแปลกประหลาด หรือกลิ่นที่น่าขยะแขยง รสชาติก็ขึ้นอยู่กับเครื่องเทศ และเครื่องปรุงรส” สำหรับเขาแล้วสูตรที่โปรดปรานที่สุดก็คือ ” เมนูของหวาน ช้อกโกแลต ตัวอ่อนแมลง และมะพร้าว เด็กๆที่ทานก็ชอบกันทุกคน”

20140505-091819.jpg

20140505-101600.jpg

20140505-101610.jpg

20140505-101623.jpg

Aðalsteinsson ได้แรงบันดาลใจผลงานชิ้นนี้จาก รายงานที่ชื่อว่า Edible Insects ของ the Food and Agriculture Organisation of the United Nations ที่พูดถึงแมลงที่กินได้ และการที่มันจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคต
ในรายงานยังบอกอีกว่า ” เราจำเป็นต้องหาวิธีใหม่ในการผลิตอาหาร และแมลงก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะนำความรู้แบบดั้งเดิม มาผสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ทั้ง ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และ ประเทศที่กำลังพัฒนา”

20140505-091843.jpg

20140505-091914.jpg
“แนวคิด ของโรงงานขนาดเล็กนี้จะเพาะเลี้ยงแมลงด้วยอาหารที่เหลือทิ้ง และรีไซเคิล ได้สิ่งที่ออกมาเป็นปุ๋ยแบบออร์กานิค ใช้ปลูกพืชผักกินได้อีก ตัวอ่อนแมลงผลิตของเสียที่เป็นธรรมชาติ ไม่มีสารพิษ ตัวมันเองก็ให้สารอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนและไขมัน ซึ่งมนุษย์สามารถทานได้ ไม่มีอะไรที่สูญเปล่าเลย และไม่มีของเสียจากการผลิตอีกด้วย และใช้พลังงานความร้อนจาก พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากหลังตู้เย็น เพื่อให้ได้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแมลง” Aðalsteinsson ผู้ออกแบบโรงงานผลิตแมลงขนาดเล็ก อธิบายถึงโครงการของเขา ที่เป็นผลงานเพื่อจบการศึกษาจาก the Icelandic Academy of the Art

แนวคิดการผลิตและเพาะเลี้ยงแมลงเพื่อการบริโภค ในโลกตะวันตก ไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้น เพราะมีงานหลายชิ้นที่พยายามนำเสนอไอเดียและแนวคิดการผลิต และส่งเสริมการกินแมลง เพื่อรองรับกับการขาดแคลนอาหารในอนาคต การผลิตแมลง เพื่อเป็นอาหาร ในจำนวนสารอาหารที่เท่าๆกันกับสัตว์ชนิดอื่นๆ มันใช้ต้นทุนและพลังงานน้อยกว่ามาก ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า ใช้พื้นที่ก็น้อยกว่า แต่สามารถให้ผลผลิตได้มาก ของเสียก็ยังกลายเป็นปุ๋ยได้อีก ..ตอนนี้ก็เหลือแต่ทำให้คนยอมรัยกันมากขึ้น. เมือถึงวันนั้น เราอาจได้เห็นเมนูพิสดาร ในอาหาร fast food แบรนด์ดังมากมาย

เห็นอย่างนี้แล้ว บ้านเราอยู่กับการกินแมลง ในหลายๆพื้นที่ มีความรู้มากมาย ไม่น่ามองข้ามภูมิปัญญาเหล่านี้ ให้ประเทศอื่นเขาเอาไปพัฒนากันซะหมด เราก็น่าจะทำบ้าง :)

Read more at : dezeen.com
20140505-091922.jpg

20140505-091942.jpg

20140505-091952.jpg

20140505-091958.jpg