Flood Houses of the Future 13 - flood

Flood Houses of the Future

Floating homes เหล่าสถาปนิกต่างให้ความใส่ใจและสนใจมากยิ่งขึ้น ที่จะออกแบบบ้านหรือตึกต่างๆ ที่มีฟังก์ชันสำหรับป้องกันอุทกภัยทางธรรมชาติ อย่างน้ำท่วม  และนี้คืออีกผลงานตัวอย่าง “Flood Houses of the Future – Winners Announced ” จากการแข่งขันซึ่งจัดโดย Norwich Union และได้รับการสนับสนุนจาก Royal Institute of British Architects (RIBA) โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้เห็นเหล่าสถาปนิกเสนอแนวคิดกันว่า “สถาปนิกจะมีวิธีการออกแบบ และสร้างบ้าน อย่างไรบนพื้นที่ราบ ให้ปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วมได้ในขั้นพื้นฐาน จากทั้งสิ้นผู้ร่วมเข้าแข่งขันจำนวน  85 เข้าจากทั่วโลกที่จัดส่งแผนงาน สำหรับการออกแบบบ้านแบบครอบครัวและสวนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนที่ราบน้ำท่วม คณะกรรมการตัดสินจากทั่วอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมและการประกันภัยที่ได้คัดเลือกผู้ชนะจำนวน 4 ท่าน


Flood Houses of the Future 14 - floodMoxon: ‘Flood House สิ่งที่ต้องการจะสื่อคือ การออกแบบบ้านให้เน้นการใช้งานได้จริง และง่ายสะดวก ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ แม้จะน้ำจะท่วม ทั้งภานนอกและภายในบ้าน ติดตั้งด้วย blockwork ฐานผนังซึ่งต้านทานแรงน้ำในแนวนอน ส่วนชั้นล่างแยกวงจรไฟฟ้า

Flood Houses of the Future 15 - flood‘The Amphibious House’ บ้านสะเทินน้ำสะเทินบก ออกแบบโดย  Hopper Howe Sadler เลือกที่จะใช้เทคนิคการลอยแบบคลาสสิก ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในวงการสถาปัตยกรรมเลย นั่นคือการใช้หลักการของ “องค์ประกอบและโครงสร้างของเรือสำเร็จรูป”  มาประยุกต์ใช้ในงานผลงานชิ้นนี้ จากหลักการดังกล่าว จึงทำให้บ้านหลังนี้อยู่เหนือระดับน้ำได้ เหมือนเรือ ที่ลอยอยู่เหนือน้ำ

Flood Houses of the Future 16 - flood
Pohkit Goh – based in Edinburgh ระดับชั้นล่างถูกยกขึ้นโดย 60cm จากพื้นดิน ผนังคอนกรีตจะเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่ยกระดับพื้นดินให้สูงขึ้น นอกจากนี้บริเวณพื้นที่สีเขียวที่อยู่ด้านบนของหลังคายังช่วยทำหน้าที่เป็นอ่างเก็บกักน้ำฝนที่ตกลงมาได้อีกด้วย

Flood Houses of the Future 17 - floodผลงานของผู้รับรางวัล Eleena Jamil Architects – based in Malaysia ได้เสนอแบบและวิธีการสร้างช่องว่างภายในพื้นที่บ้านป้องกันน้ำท่วมได้ โดยไม่ต้องเพิ่มบนเสา บ้านไม้ต่อขาอาจจะเหมาะกับภูมิอากาศเขตร้อนเป็นพื้นที่ด้านล่างที่เปิดโล่ง

via: http://www.wallpaper.com/gallery/architecture/flood-houses-riba-competition-winners/17050730/1#7519