Floating Lake Houses บ้านลอยน้ำ 13 - Architecture

Floating Lake Houses บ้านลอยน้ำ

บ้านหลังนี้ถูกออกแบบโดย Mos Architects และในการออกแบบบ้านหลังนี้ เขาถูกตั้งด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับในเรื่องของพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่แบบพิเศษหน่อย คือพื้นที่บนน้ำ บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ทะเลสาบ  Huron ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ระดับของน้ำไม่ค่อยคงที่เลย ขึ้นๆลงตลอดเวลา


Floating Lake Houses บ้านลอยน้ำ 14 - Architecture

ในการผลิต ตัว platformโครงสร้างเหล็กที่เห็นในรูป ถูกนำไปติดตั้งที่บ้านตัวบ้าน และในส่วนที่เป็นชานยื่นออกมา คือ โป๊ะ ท่าน้ำนั่นเอง  จากนั้นเจ้าโครงสร้างเหล็กก็จะจมลงไปในน้ำ และทำให้บ้านล่องลอยบนน้ำได้ ทั้งตัวบ้านและโครงสร้างต่างๆได้ถูกติดตั้งให้ยึดติดกัน และมีตัวบ้านหลักที่เป็นฐานยึดอยู่ ส่วนด้านในก็ตกแต่งในสไตล์เรียบง่าย เปิดโล่ง มีช่องให้เห็นและสูดอากาศด้านนอกได้ สัมผัสกับกลิ่นอายของน้ำจากทะเลสาบได้ แต่ทางเมืองไทยในขณะนี้ เราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสัมผัสกับกลิ่นอายของกลิ่นของน้ำที่กักขัง เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมไปพลางๆก่อนเนอะ via: http://theluxhome.com

Floating Lake Houses บ้านลอยน้ำ 15 - Architecture

Floating Lake Houses บ้านลอยน้ำ 16 - Architecture