We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 19 Feb 2017

7,185
Views
5 Jun 2011

DIY Shortbread Package

วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ iUrban อยากจะแชร์ไอเดียเรื่อง”การให้” ค่ะ“การให้ จะเป็นเหตุที่ทำให้ทั้งผู้รับ และผู้ให้ มีความสุข” “การให้” (GIVE) ที่ก่อให้เกิดสุข  ควรมีลักษณะดังนี้ Gladly (ให้ด้วยใจยินดี) Impartially (ให้อย่างไม่ลำเอียง)Voluntarily (ให้ด้วยความสมัครใจ)Expecting Nothing Back (ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน) DIY วันนี้จึงอยากเสนอไอเดียการทำขนมแจกให้กับคนอื่นๆ ด้วยแพ็จเก็จที่แสนสดใส งานนี้สุขทั้งคนรับและคนให้จริงๆ ค่ะ เริ่มกันเลย อุปกรณ์มีดังนี้ 1. ใจ 2.ขนมแบบต่างๆ เช่น คุ๊กกี้ พาย 3. กระดาษ 4. ด้าย 5. ริ้บบิ้นสีสันต่างๆ ขั้นตอนก็แสนง่าย ดังนี้ 1. นำกระดาษมาพับเป็นถุงรูปทรงตามในรูป จะด้วยวิธีการเย็บ ติดกาว ก็ไม่ได้ ตามสะดวกเลยค่ะ

2.ใครที่ชอบทำขนมเอง งานนี้แสดงฝืมือได้เลย หรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะทำ ก็ซื้อเอาก็ได้ไม่ว่ากันค่ะ นำขนมที่เตรียมไว้ มาใส่ในถุงที่ทำเสร็จไว้แล้ว จากนั้นปิดปากถุงให้เรียบร้อย และตกแต่งด้วยริบบิ้น และตามด้วยสติ๊กเกอร์ เขียนข้อความไว้ให้ผู้รับได้อ่านเล็กน้อย โหยยยงานนี้ยิ้มแฉ่มกันทั้งผู้รับและผู้ให้แน่นอน

Via : http://www.100layercake.com/blog/category/diy-wedding/

อริศรา จักษ์ตรีมงคล
  • To be accommodating to others is to be accommodating to ourselves การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง
 
Facebook Debug | iCraft
+
-