งานสถาปัตยกรรมที่ดีๆนั้นมันถูกสร้างไม่เพียงมีแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังสร้างอยุ่บนพื้นฐานของความเคารพสภาพแวดล้อมรอบข้างอีกด้วย ลองมาค้นหาความหมายของที่มาของ Church of Seed ที่ตั้งบนเขา Luofu,ประเทศจีน

ประเทศจีนแม้จะมีผู้คนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยนับถือศาสนาคริสต์ เช่นกัน จึงมีการสร้าง Church of seed ออกแบบโดย O studio architects ที่เน้นไปที่ความไม่แปลกแยกจากสภาพธรรมชาติแวดล้อม ด้วยทั้งวัสดุและโครงสร้างของตัวอาคาร แม้ว่า Church of seed จะตั้งอยู่บนยอดเขา การออกแบบมาจากรูปทรงของเมล็ดพันธ์ุพืช และวัสดุที่ใช้ส่วนมากจะเป็น raw material อย่างไม้ไผ่มาผสมผสานกับคอนกรีตมาเป็นโครงสร้างอาคาร และเก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารก็ถูกผลิตการไม้ไผ่ด้วย ภายในโบสถ์รองรับได้  60 คน ซึ่งเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการความเงียบสงบภายใต้ธรรมชาติ
Church of Seed
Luofu Mountain
Hiuzhou, China
source : http://www.ostudioarchitects.com/en/work1

ชอบเรื่องราวสร้างสรรค์ กดติดตาม iURBAN ได้ที่นี่
No more articles