งานสถาปัตยกรรมที่ดีๆนั้นมันถูกสร้างไม่เพียงมีแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังสร้างอยุ่บนพื้นฐานของความเคารพสภาพแวดล้อมรอบข้างอีกด้วย ลองมาค้นหาความหมายของที่มาของ Church of Seed ที่ตั้งบนเขา Luofu,ประเทศจีน

ประเทศจีนแม้จะมีผู้คนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยนับถือศาสนาคริสต์ เช่นกัน จึงมีการสร้าง Church of seed ออกแบบโดย O studio architects ที่เน้นไปที่ความไม่แปลกแยกจากสภาพธรรมชาติแวดล้อม ด้วยทั้งวัสดุและโครงสร้างของตัวอาคาร แม้ว่า Church of seed จะตั้งอยู่บนยอดเขา การออกแบบมาจากรูปทรงของเมล็ดพันธ์ุพืช และวัสดุที่ใช้ส่วนมากจะเป็น raw material อย่างไม้ไผ่มาผสมผสานกับคอนกรีตมาเป็นโครงสร้างอาคาร และเก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารก็ถูกผลิตการไม้ไผ่ด้วย ภายในโบสถ์รองรับได้  60 คน ซึ่งเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการความเงียบสงบภายใต้ธรรมชาติ
Church of Seed
Luofu Mountain
Hiuzhou, China17 525x350 Church of Seed โบสถ์บนเขา82812 466x350 Church of Seed โบสถ์บนเขา82817 466x350 Church of Seed โบสถ์บนเขา82822 466x350 Church of Seed โบสถ์บนเขา82827 466x350 Church of Seed โบสถ์บนเขา82832 262x350 Church of Seed โบสถ์บนเขา82837 466x350 Church of Seed โบสถ์บนเขา82842 466x350 Church of Seed โบสถ์บนเขา
source : http://www.ostudioarchitects.com/en/work1

No more articles