“ด้วยความตั้งใจที่อยากจะเห็นคนไทยและคนทั่วโลก ปั่นจักรยานกันเป็นล้านๆคัน ทดแทนการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ให้หันมารักและใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น” จากไอเดียที่ธรรมดาๆ ที่ผุดขึ้นมาตอนอ่านหนังสือ แต่มันก็เป็นแรงบันดาลใจ ได้ริ่เริ่มที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง เพื่อจะทำให้ไอเดียนี้เป็นจริงให้ได้ โดยเชื่อว่าน่าจะมี พื้นที่รวมตัวของกลุ่มคนรักจักรยาน (โดยไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นรถจักรยานประเภทใด) สักแห่งนึง (ณ ตอนนี้ มีจัดที่ สายไหม 61 และ CDC เลียบฯรามอินทรา และในอนาคตจะขยายจุดรวมจักรยานล้านคันไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น) จึงเกิดไอเดียที่เริ่มจากการจัดตลาดจักรยาน เพื่อเป็นจุด รวมตัว แลกเปลี่ยน ข้อมูล ซื้อขายสินค้า ที่เกี่ยวกับจักรยาน เพื่อให้ในอนาคต ศูนย์รวมตามจุดต่างๆนี้ เป็น community of bicycle ให้ได้ และนี่เอง จึงเป็นที่มาของคำว่า “ล้านคัน” มาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์การขี่จักรยานของคนที่มี “ใจ” เดียวกัน ณ ที่แห่งนี้

1524868 572739972819742 935632787 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

1601442 582440205183052 115598773 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

สถานที่ พาวิเลี่ยน สายไหม 61& CDC เลียบทางด่วนรามอินทรา  ติดต่อ 0865165440  หรือ Facebook https://www.facebook.com/millionbikemarket?sk

1176171 517272285033178 2100044006 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

1240482 517271971699876 1299269623 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

1009865 517293381697735 902324309 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

1094942 498322610261479 240467948 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

995455 497971973629876 1263556597 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

1238040 517271425033264 350703389 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

1237027 517272125033194 1465069346 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

1003065 517272218366518 1173161248 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

540092 517272755033131 1810329174 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

1239880 533187976774942 258407911 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

1378499 533188183441588 1400292767 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

1238182 517272528366487 868796166 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

1476336 572730796153993 1697710695 n CDC Million Bike Market ตลาดของคนรักจักรยาน ล้านคัน

 

No more articles