Bedsheet Story by Bravo 13 - Bedsheet

Bedsheet Story by Bravo

Bravo Company เป็นกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ในประเทศสิงคโปร์   ที่มีงานเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่าง Bedsheet Typography ซึ่งเป็นภาพของผ้าปูที่นอนถูกจับยึดตามมุมต่างๆจนเกิดเป็นเส้นสายของตัวอักษรแบบ San serif geometric แม้ไม่ได้มีโครงสร้างที่แปลกใหม่ แต่ด้วยคุณลักษณะของผ้าผืนใหญ่ที่มีน้ำหนักและการคลายตัวตามแรงโน้มถ่วง ทำให้เส้นแต่ละเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดนั้นมีฟอร์มและพื้วผิวที่แตกต่างกัน และให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวราวกับฝืแปรงตามที่ผู้ออกแบบว่าไว้ ซึ่งถ้าไม่อ่านคำอธิบายภาพเสียก่อน และไม่สังเกตว่ามีคนคอยจับแถบผ้าอยู่ข้างหลัง อาจจะเข้าใจว่าเป็นชุดงานตัวอักษรที่เกิดจากการเขียนสีน้ำมันก็เป็นได้


Bedsheet Story by Bravo 14 - Bedsheet

สำหรับงานชุดนี้พวกเขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นโปรเจ็กต์ที่พวกเขาทำ เพื่อเข้าร่วมประกวดแบบในเทศกาลศิลปะเยาวชนงานหนึ่ง ซึ่งมีสโลแกนว่า “What Noise Do You Want to Make” และมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของตัวอักษรชุดนี้ที่พวกเขาลองทำขึ้นเป็นข้อความตามสโลแกนดังกล่าว น่าเสียดายที่งานไม่เข้าตากรรมการ แต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกเขามองข้ามผลงานของตนเอง และกลับมาทำตัวอักษรและตัวเลขที่เหลือให้ครบ และก็ถือว่าไม่เหนื่อยเปล่า เพราะชุดตัวอักษรที่ออกมาก็ค่อนข้างได้รับเสียงตอบรับจากสื่ออยู่พอสมควร

Bedsheet Story by Bravo 15 - Bedsheet

Bedsheet Story by Bravo 16 - Bedsheet

จะว่าไปการนำวัสดุ หรือวัตถุต่างๆมาทำเป็นชุดตัวอักษรไม่ใช่เรื่องใหม่ เชื่อกันว่าตั้งแต่นักศึกษายันนักออกแบบชื่อก้องโลกก็เคยทำกันมาแล้วทั้งนั้น ซึ่งตัวเลือกของวัสดุ หรือวัตถุที่มาเป็นโจทย์จะเป็นตัวกำหนดกระบวนการและผลลัพธ์ที่ปลายทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงอดคิดไม่ได้ว่าไหนๆก็ตั้งโจทย์เริ่มต้นได้ดีแล้ว น่าจะลองเล่นกับโครงสร้างตัวอักษรที่ซับซ้อนกว่านี้ หรือมีอิสระมากกว่านี้ ขอขอบคุณบทความดีๆจาก Art4d Magazine และติดตามงานอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ http://bravo.rocks/

Bedsheet Story by Bravo 17 - Bedsheet