We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 25 Feb 2017

5,125
Views
24 Nov 2011

Bambike จักรยานไม้ไผ่รายได้สู่ชุมชน

ช่วงนี้การปั่นจักรยานเป็นนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพฯ เพราะเป็นเมืองหลวงที่ขึ้นชื่อว่ารถติดไม่ต่างกับประเทศฟิลิปปินส์ที่มีสภาพการเจรจาเช่นกัน ทำให้ชายหนุ่มชาวฟิลิปปินโนผู้หลงใหลในจักรยานอยู่ จึงเกิด eco idea ที่จะนำวัสดุอย่างไม้ไผ่เป็นยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ มาสร้างรายได้กับชุมชน

BAMBIKE (Bamb EcoLogical Technology Inc.)ก่อตั้งโดย Bryan Benitez McClelland ,Bambike เป็นบริษัทที่นำการผสมผสานระหว่างความเป็นองค์กรทางสังคมและพัฒนาระบบนิเวศในชุมชน สู่การสร้างรายได้โดยการผลิตจักรยานไม้ไผ่ทำมือ 

ความมหัศจรรย์ของไม้ไผ่อยู่ที่มีความแข็งแรงพอๆกับเหล็กและมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก ทนต่อแรงกระแทกนับเป็นส่วนสำคัญในการทำจักรยาน

จักรยานไม้ไผ่แม้จะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่สำหรับชุนชนนี้จักรยานช่วยสร้างรายได้และความสามัคคีในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 

source : http://bambike.com

Nes Koontragul
  • Neskoon founder , iUrban co-founder Jewellery designer and instructor instagram @neskoon
 
Facebook Debug | iCraft
+
-