Bambike จักรยานไม้ไผ่รายได้สู่ชุมชน 13 - bamboo

Bambike จักรยานไม้ไผ่รายได้สู่ชุมชน

ช่วงนี้การปั่นจักรยานเป็นนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพฯ เพราะเป็นเมืองหลวงที่ขึ้นชื่อว่ารถติดไม่ต่างกับประเทศฟิลิปปินส์ที่มีสภาพการเจรจาเช่นกัน ทำให้ชายหนุ่มชาวฟิลิปปินโนผู้หลงใหลในจักรยานอยู่ จึงเกิด eco idea ที่จะนำวัสดุอย่างไม้ไผ่เป็นยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ มาสร้างรายได้กับชุมชน


BAMBIKE (Bamb EcoLogical Technology Inc.)ก่อตั้งโดย Bryan Benitez McClelland ,Bambike เป็นบริษัทที่นำการผสมผสานระหว่างความเป็นองค์กรทางสังคมและพัฒนาระบบนิเวศในชุมชน สู่การสร้างรายได้โดยการผลิตจักรยานไม้ไผ่ทำมือ Bambike จักรยานไม้ไผ่รายได้สู่ชุมชน 14 - bamboo

ความมหัศจรรย์ของไม้ไผ่อยู่ที่มีความแข็งแรงพอๆกับเหล็กและมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก ทนต่อแรงกระแทกนับเป็นส่วนสำคัญในการทำจักรยานBambike จักรยานไม้ไผ่รายได้สู่ชุมชน 15 - bamboo

จักรยานไม้ไผ่แม้จะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่สำหรับชุนชนนี้จักรยานช่วยสร้างรายได้และความสามัคคีในชุมชนได้เป็นอย่างดี Bambike จักรยานไม้ไผ่รายได้สู่ชุมชน 16 - bambooBambike จักรยานไม้ไผ่รายได้สู่ชุมชน 17 - bambooBambike จักรยานไม้ไผ่รายได้สู่ชุมชน 18 - bambooBambike จักรยานไม้ไผ่รายได้สู่ชุมชน 19 - bambooBambike จักรยานไม้ไผ่รายได้สู่ชุมชน 20 - bambooBambike จักรยานไม้ไผ่รายได้สู่ชุมชน 21 - bamboo

 

source : http://bambike.com