ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า 13 - etsy

ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า

Artist Transforms Old Keys And Coins Into Beautiful Art


Michael Moerkerk ศิลปินชาวออสเตรเลีย สร้างชิ้นงานของเขาจากกุญแจเก่าและเหรียญเก่า ให้เป็นรูปทรงต่างๆตั้งแต่ ขวด แก้ว ลูกทรงกลม จนถึงงานประติมากรรมชิ้นใหญ่ๆ เป็นรูปร่างผู้หญิง และเป็นชิ้นงานที่เพิ่มประโยชน์ใช้สอยเข้าไปเช่น  โคมไฟ ชามใส่ผลไม้ ใครสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้องานของเขาได้ที่เว็บงานฝีมือ ที่ชื่อ Etsy
 Moerkerk บอกว่าเขาเรียนรู้การทำงานที่เขารักชอบด้วยตัวเอง ผ่าน youtube มาตลอดตั้งแต่งานไม้ การถ่ายภาพ แต่ในส่วนการทำชิ้นงานจากโลหะนี่ เขาค้นพบมันโดยบังเอิญ เมื่อเขาทำความสะอาดที่พัก แล้วพบท่อทองแดงเก่าๆที่ตกค้างหลังจากการปรับปรุงบ้าน เขาจึงนำมันมาตัดเป็นวงๆแล้วนำมาประกอบเป็นรูปทรงกลม แม้ในครั้งแรกมันจะดูไม่ค่อยเนียนมากนัก แต่เมื่อทำไปเรื่อยๆมันก็มีเทคนิคในการทำมากขึ้นและมีความคิดสร้างสรรค์ในชิ้นงานมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า 14 - etsy  
นี่ละ.. การเรียนรู้ของคนในศตวรรษนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความรักที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะนั่นจะทำให้เขาทำมันไปเรื่อยๆด้วยความรัก ความสนุก และเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนางานที่ทำไปเรื่อยๆ …ฝากไว้สำหรับการปฏิรูปการศึกษานะคะ ?

ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า 15 - etsy  ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า 16 - etsy  ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า 17 - etsy  ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า 18 - etsy  ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า 19 - etsy  ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า 20 - etsy  ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า 21 - etsy  ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า 22 - etsy  ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า 23 - etsy

ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า 24 - etsy  

ศิลปินที่เรียนรู้ทุกสิ่งจาก Youtube จนค้นพบความรักที่จะสร้างงานจากกุญแจเก่า 25 - etsy 

ที่มา : http://www.demilked.com/old-discarded-key-coin-sculptures-michael-moerkerk-moerkey/