ลังไข่ FUNEMPLOYED 13 - Exhibition

ลังไข่ FUNEMPLOYED

ผลงานโชว์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่8 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AR8) ที่กลุ่มเพื่อนช่วยกันทำ Concept มันมีอยู่ว่า “คิดบวก+” เนื่องจากช่วงเวลาที่จบการศึกษามาแล้ว เกิด Hamburger Crisis คนตกงานเยอะ จึงทำให้เกิดไอเดีย ว่าทำอย่างไรให้เราหางานทำได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า FUN และ UNEMPLOYED คือทั้งๆที่ตกงานแต่ก็ต้องใช้ชีวิตให้สนุก เลยรวมสองคำนี้เป็น FUNEMPLOYED และ จากแนวคิดมาเป็นผลงานจัด Exhibition ง่ายๆโดยใช้ ลังไข่ที่มีราคาไม่แพง แต่ใส่สีสันลงไป และมีส่วนให้คนที่มาชมงานเล่น โดยสามารถนำมาเติมแต่งให้มีอะไรมากขึ้น ตามจินตนาการของคนเล่น โดยใช้วิธี Grid Dot (ตัดส่วนของลังไข่สีๆมาวางบนลังไข่สีดำบนกำแพง)


 

 

ลังไข่ FUNEMPLOYED 14 - Exhibition
ลังไข่ FUNEMPLOYED 15 - Exhibition

 

ลังไข่ FUNEMPLOYED 16 - Exhibition

 

 

Credit by http://www.portfolios.net/profile/VeraritVincentVeranondh.