ระย้า Ra-Ya 13 -

ระย้า Ra-Ya

“การนำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี มาพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลง อาจมีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างไปจากเดิม แต่ที่สำคัญยังคงความเป็นเอกลักษณ์ และความงดงามของสิ่งนั้นๆไว้”  จากคำกล่าวของ คุณไพบูลน์ ศรีสุทัศน์ (แม็ค) หนึ่งในผูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย Office of Contemporary Art and Culture นี้ได้ออกแบบผลงานชื่อ “ระย้า”


ระย้า Ra-Ya 14 -ระย้า

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมรดกวัฒนธรรมยาวนาน ด้วยอุปนิสัยของคนไทยที่มีความปราณีต จึงได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่งดงามทางด้านหัตถกรรม และผสานความเชื่อทางด้านศาสนา จึงได้ประยุกต์ความงามและความเชื่อรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นเครื่องแขวนที่ใช้ในงานมงคลต่างๆ และจัดทำเพื่อถวายวัดเมื่อยามมีเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา บ้างก็นำประทีปมาตกแต่งเพื่อให้มีแสงสว่างเรืองรองยามค่ำคืน นับว่าเป็นผลงานที่สร้างเสน่ห์ความเป็นเอกลักษณ์ของไทยได้อย่างลงตัวมากและที่สำคัญผลงานทั้งหมดนี้ ทางคุณไพบูลย์ผลิตงานด้วยงานฝืมือล้วนๆเลยน่ะค่ะ เนื่องจากคุณไพบูลน์ มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในด้านเครื่องเคลือบดินเผาเป็นพิเศษจึงมีใจรักที่จะผลิตผลงานสวยๆและมีคุณค่าออกมาอย่างสม่ำเสมอให้เราได้ชื่นชมกัน ใครสนใจติดต่อได้ที่ 081-595-5661 หรือทางอีเมล [email protected] หรือ  [email protected]

ระย้า Ra-Ya 15 -

ระย้า Ra-Ya 16 -

ระย้า Ra-Ya 17 -