จากที่นอนนุ่นสู่งานเครื่องประดับ 13 - Jewelry

จากที่นอนนุ่นสู่งานเครื่องประดับ

ที่นอนแบบดั้งเดิมที่เธอคุ้นตาในวัยเด็ก ทำให้ ธัญญา กีรติไพบูลย์ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับชุดนี้ขึ้น


เธอกล่าวว่า “ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กภาพที่ข้าพเจ้าคุ้นตาคือที่นอนนุ่นหลังใหญ่วางพิงเรียงรายกันเหมือนกำแพงหลากสี อาม่ากับคนงานหญิงหลายคนช่วยกันเย็บที่นอนนุ่นและอุปกรณ์เครื่องนอนหลายอย่าง ข้าพเจ้าประทับใจช่วงเวลาที่ได้เห็นภาพเหล่านั้นจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงาน”

และคอนเซปต์คือ  เมื่อนำความอิ่มเอมใจที่ได้เห็นอาม่าทำงานที่รักมาผสมกับความหลงใหลในการงานเครื่องประดับของข้าพเจ้าแล้วจึงเกิดเป็นชิ้นงานที่มีการผสมผสานวัสดุสองชนิดที่มีคุณสมบัติต่างกัน ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง อย่างโลหะกับผ้าลายดอกไม้สำหรับเย็บที่นอน  ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างทักษะและองค์ความรู้สองแขนงทำให้เกิดเป็นเครื่องประดับเชิงศิลปะที่มีชื่อว่า”ที่นอนนุ่นของอาม่า” และเป็นเอกลักษณ์ของงานเครื่องประดับชุดนี้

ผลงานโดย:ธัญญา กีรติไพบูลย์ ,Jewelry designer ,[email protected]