งานศิลปจากการตัดกระดาษ โดย Lisa Rodden 13 - paper art

งานศิลปจากการตัดกระดาษ โดย Lisa Rodden

The Hand Cut Paper Art of Lisa Rodden


ศิลปินชาวออสเตรเลีย ชื่อว่า Lisa Rodden สร้างผลงานศิลปะจากการตัด กรีด กระดาษหนาสีขาว และวางซ้อนลงบนภาพเขียนสีอะครีลิก ได้เป็นผลงานสวยงาม ช่องว่างของกระดาษที่เปิดออกทำให้เห็นสีด้านล่าง และแสงเงา ได้ภาพที่สวยงาม มีมิติ ลองไปชมกันเลยค่ะ

25550721-183835.jpg

25550721-183846.jpg

25550721-183856.jpg

25550721-183916.jpg

25550721-183930.jpg

25550721-183940.jpg

25550721-183953.jpg

25550721-184005.jpg

25550721-184011.jpg