สองล้อรักษ์โลก 8 สปีดคันนี้ เป็นผลงานออกแบบของบริษัท Yuba Bicycle ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคิคค้นมาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองในยุคใหม่ ผู้มองหาพาหนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ลดข้อจำกัดของจักรยานที่บรรทุกของได้น้อย โดยออกแบบให้มีน้ำหนักเบาเพียง 35 ปอนด์ จึงเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องยกจักรยานขึ้นลงบันได และแม้จะเป็นจักรยานที่สามารถบรรทุกของได้มากถึง 220 ปอนด์ แต่ดีไซน์กยังสวยเฉียบ แฮนด์จับทำจากไม้ค็อก ที่นั่งด้านหลังและที่วางเท้าทำจากไม้ไผ่ ขอบคุณข้อมูลจาก ELLE DECORATION Magazine via:http://yubabikes.com/bikes/boda-boda/

lazy placeholder The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

lazy placeholder The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

lazy placeholder The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

lazy placeholder The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

lazy placeholder The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

lazy placeholder The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

lazy placeholder The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

lazy placeholder The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

lazy placeholder The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

lazy placeholder The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

lazy placeholder The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

lazy placeholder The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

lazy placeholder The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

No more articles