อนาคตของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างได้ง่ายๆจากการพ่นสเปรย์ฉาบผิว 13 - Solar cell

อนาคตของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างได้ง่ายๆจากการพ่นสเปรย์ฉาบผิว

You May Soon Just Spray-Paint On Your Solar Panels


วันหนึ่งพวกเราชาวบ้านๆ ก็อาจจะสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ได้เอง
ข่าวจากเว็บ fastcoexist รายงานว่า ในอีกไม่นาน เราอาจสร้างแหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเองได้ง่ายๆ จากเทคโนโลยีใหม่ ที่เป็นสเปรย์่พ่น เคลือบสารที่สามารถผลิตพลัังงานจากแสงอาทิตย์ ด้วยการพ่นสารที่ว่านี้ ลงบนวัสดุต่างๆ อย่างหลังคาบ้าน หลังคารถ เพื่อให้มันผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเดียวกับแผงโซลาร์เซลล์ในปัจจุบัน ที่มีราคาแพง และทำให้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควร เทคโนโลยีใหม่นี้จะทำให้ราคาพลังงานจากแสงอาทิตย์ถูกลงอย่างมาก และใครๆก็สามารถเข้าถึงได้

25560302-173210.jpg

25560302-173327.jpg

เทคโนโลยีใหม่ที่ว่านี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ในห้องวิจัยของมหาวิทยาลัย University of Sheffield ในอังกฤษ “จุดมุ่งหมายก็เพื่อลดการใช้พลังงาน ทรัพยากร และเงิน ในการผลิต solar cell ” David Lidzey นักฟิสิกส์ผู้ประสานงานโครงการอธิบายถึงโครงการนี้ “นั่นหมายถึงเราต้องการวิธีการใหม่ ที่จะทำให้ขบวนการผลิตโซลาเซลล์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อยลง วิธีการในปัจจุบันที่ใช้อยู่ เราผลิตโซล่าร์เซลล์ จากซิลิคอน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีต้นทุนสูงเพราะต้องใช้พลังงานมากในการผลิต จากเหมือง มาสู่โรงงานหรือห้องแลป แต่เทคโนโลยีใหม่นี้ เป็นการสเปรย์เคลือบฉาบลงบนผิว ใช้วัสดุที่คุ้นเคยในการผลิตในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ นั่นคือ พลาสติก
จากการวิจัย ถ้าเราสามารถทำให้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ถูกลง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะขยายตัวเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เราสามารถสร้างพื้นที่ต่างๆที่มีอยู่ให้กลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้สบายๆ แต่ข้อเสียของวัสดุใหม่นี้เมื่อเทียบกับซิลิกอน ก็คือ ซิลิกอนสามารถมีอายุยืนยาวได้มากกว่า 25 ปี ขึ้นไป แต่วัสดุใหม่ที่ทำจากพลาสติกนี้จะมีอายุที่สั้นกว่า แต่ในเมื่อมันถูกกว่า ก็คงจะไม่มีใครว่าอะไร ก็ยังน่าสนใจอยู่ดี .. อยากให้สำเร็จเร็วๆ เราจะได้มีสเปรย์ฉาบผิวสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไม่ต้องพึ่งน้ำมัน พึ่งก๊าซอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

25560302-173933.jpg

ที่มา : www.fastcoexist.com