จุดให้บริการข้อมูล..ที่อุปกรณ์ทุกชิ้นได้พลังงานจาก แสงอาทิตย์ 13 - green energy

จุดให้บริการข้อมูล..ที่อุปกรณ์ทุกชิ้นได้พลังงานจาก แสงอาทิตย์

The Solar-Powered Info-point makes community kiosks green


ในหลายๆประเทศการนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ มีความตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆ มีการสร้างกระแสการใช้พลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะต่างๆ จะเห็นมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ก็ด้วยการส่งเสริมทั้งของภาครัฐและเอกชน มีการกระตุ้นให้นักออกแบบสร้างชิ้นงานที่ได้ทั้งดีไซน์สมัยใหม่สวยงาม และใช้พลังงานสะอาดไปพร้อมๆกัน

Solar-Powered Info-point เป็นจุดให้บริการข้อมูล ที่มีทั้งที่นั่งและที่ชาร์ตแบตเตอร์รี่ และหน้าจอแบบสัมผัส เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มันใช้พลังงานทั้งหมดจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการนำแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป้นพลังงานไฟฟ้า หล่อเลี้ยงอุปกรณ์ทั้งหมดในจุดที่พักนี้ ในเวลากลางคืนจุดให้ข้อมูลนี้ก็จะมีแสงสว่างด้วยโคมไฟจากหลอด LED ที่ได้พลังงานจาก แผงพลังงานแสงอาทิตย์เช่นกัน

ออกแบบโดย นักออกแบบ Tsuyoshi Sogabe, Desislava Ivanova และ Ekaterina Shchetina สำหรับงาน Milan Expo ในปี 2015

25550724-070003.jpg

25550724-070009.jpg

25550724-070015.jpg

ที่มา : http://inhabitat.com/the-solar-powered-info-point-is-a-community-kiosk-that-keeps-people-connected-247/