fbpx

The Solar-Powered Info-point makes community kiosks green

ในหลายๆประเทศการนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ มีความตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆ มีการสร้างกระแสการใช้พลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะต่างๆ จะเห็นมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ก็ด้วยการส่งเสริมทั้งของภาครัฐและเอกชน มีการกระตุ้นให้นักออกแบบสร้างชิ้นงานที่ได้ทั้งดีไซน์สมัยใหม่สวยงาม และใช้พลังงานสะอาดไปพร้อมๆกัน

Solar-Powered Info-point เป็นจุดให้บริการข้อมูล ที่มีทั้งที่นั่งและที่ชาร์ตแบตเตอร์รี่ และหน้าจอแบบสัมผัส เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มันใช้พลังงานทั้งหมดจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการนำแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป้นพลังงานไฟฟ้า หล่อเลี้ยงอุปกรณ์ทั้งหมดในจุดที่พักนี้ ในเวลากลางคืนจุดให้ข้อมูลนี้ก็จะมีแสงสว่างด้วยโคมไฟจากหลอด LED ที่ได้พลังงานจาก แผงพลังงานแสงอาทิตย์เช่นกัน

ออกแบบโดย นักออกแบบ Tsuyoshi Sogabe, Desislava Ivanova และ Ekaterina Shchetina สำหรับงาน Milan Expo ในปี 2015

25550724 070003 จุดให้บริการข้อมูล..ที่อุปกรณ์ทุกชิ้นได้พลังงานจาก แสงอาทิตย์

25550724 070009 จุดให้บริการข้อมูล..ที่อุปกรณ์ทุกชิ้นได้พลังงานจาก แสงอาทิตย์

25550724 070015 จุดให้บริการข้อมูล..ที่อุปกรณ์ทุกชิ้นได้พลังงานจาก แสงอาทิตย์

ที่มา : http://inhabitat.com/the-solar-powered-info-point-is-a-community-kiosk-that-keeps-people-connected-247/

No more articles