We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 25 Feb 2017

2,425
Views
10 Mar 2012

Sand Studio เป็นผู้ออกแบบร้านจำหน่ายกัญชา เพื่อการรักษาโรค

บริษัทออกแบบจากแคลิฟอร์เนียนำโดย Larissa Sand เป็นผู้ออกแบบร้านจำหน่ายกัญชา เพื่อการรักษาโรคให้กับ The San Francisco Patient and Resource Center (SPARC) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้บริการข้อมูลผลลัพธ์จากห้องทดลองเกี่ยวกับกัญชาและจัดจำหน่ายกัญชา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาให้กับสมาชิกที่มารับการบริการด้านสุขภาพอีกด้วย สถาปนิกออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่ให้เข้ากันกับโครงสร้างตึกอาคารในเมืองโดยรอบ ในขณะเดียวกันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุที่เรียบง่ายและราคาไม่แพง ร้านจำหน่ายกัญชานี้ ปรับปรุงจากโกดังที่จตั้งอยู่เดิม ตัวร้านตกแต่งด้วยไม้โอ๊คออร์แกนิก เหล็กรีไซเคิลที่ Sand Studio ได้ออกแบนั้น บ่งบอกสร้างความเป็นร้านขายสมุนไพร ในขณะที่การตกแต่งด้วยเส้นสายที่สะอาดตา ดูเป็นระเบียบสมกับเป็นห้อทดลอง สถาปนิกของ Sand Studio กล่าวว่า “เราออกแบบที่นี่เพื่อให้คุณเห็นถึงทักษะการเพาะปลูกกัญชาทั้งในแง่ศิลปะ และแง่วิทยาศาสตร์ก็เหมือนๆกับศิลปะการทำไวน์นั่นแหละ” www.sandstudio.com ขอบคุณรูปจาก http://www.californiahomedesign.com/house-tours/2012-chd-award-winner-commecial-design/4219

 

อริศรา จักษ์ตรีมงคล
  • To be accommodating to others is to be accommodating to ourselves การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง
 
Facebook Debug | iCraft
+
-