ถนนสายต้นไม้ ที่ประเทศบราซิล "Rua De Carvalho Goncal" 13 - tree

ถนนสายต้นไม้ ที่ประเทศบราซิล “Rua De Carvalho Goncal”

หากได้ขับรถท่ามกลางทัศนียภาพอันรื่นรมย์ สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ใบเขียวขจีปกคลุมหลังคา คงเพลิดเพลินไม่ใช่เล่น ซึ่งทัศนียภาพดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้ว และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่สวยที่สุดในโลก นั้นคือ ถนนเส้นที่มีชื่อว่า Rua Goncalo de Carvalho ตั้งอยู่ที่เมือง Porto Alegre ประเทศบราซิล ที่ตลอดเส้นทางมีความยาว 500  เมตร กลายเป็นพื้นที่อุโมงค์ต้น Roseeood ลำต้นสูงใหญ่กว่า 100 ต้น ซึ่งต้นไม้นี้เป็นตระกูลเดียวกับไม้พยุงชิงชัน และไม้ประดู่ในบ้านเราถนนสายต้นไม้ ที่ประเทศบราซิล "Rua De Carvalho Goncal" 14 - treeถนนสายต้นไม้ ที่ประเทศบราซิล "Rua De Carvalho Goncal" 15 - treeเมือง Porto Alegreเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศบราซิล เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Guaiba อันเป็นพอร์ตลุ่มน้ำที่สำคัญที่เป็นที่หนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าในบราซิล มีประชากรประมาณ 1,500,000 คน จึงถือเป็นเมืองที่มีขนาดการเติบโตขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน ถนนสายต้นไม้ จึ่งถือเป็นหน้าเป็นตาให้เมือง Porto Alegre ทั้งยีังสะท้อนการสร้างภูมิทัศน์ในการจัดพื้นที่สาธารณะให้สวยงามด้วยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ขอบคุณข้อมูลจากนิตยสาร “ผู้หญิง”ถนนสายต้นไม้ ที่ประเทศบราซิล "Rua De Carvalho Goncal" 16 - treeถนนสายต้นไม้ ที่ประเทศบราซิล "Rua De Carvalho Goncal" 17 - treeถนนสายต้นไม้ ที่ประเทศบราซิล "Rua De Carvalho Goncal" 18 - tree