ท้ายกระบะเก่่า มีค่ามากกว่าขายเป็นเศษเหล็กนะคะ ลองเอามาทำเป็นม้านั่ง แนวๆแบบนี้ืได้อารมณ์ดิบๆ โชว์เนื้อวัสดุเดิมๆแบบ Rustic จะเอามาคู่กับไม้ หรือเหล็กก็ดูดี ทั้ง 2แบบ ส่วนภาพสุดท้าย เป็นฝากระบะหลังที่เอามาทำเก้าอี้พับติดผนัง พอจะนั่งก็ดึงเปิดออกมา …เข้าใจคิดดี ชอบแบบไหน ลองดูนะคะ

25570208 182736 ไอเดียReuse ท้ายกระบะเก่า เป็นม้านั่งสุดแนว..

25570208 182745 ไอเดียReuse ท้ายกระบะเก่า เป็นม้านั่งสุดแนว..

25570208 182751 ไอเดียReuse ท้ายกระบะเก่า เป็นม้านั่งสุดแนว..

25570208 182801 ไอเดียReuse ท้ายกระบะเก่า เป็นม้านั่งสุดแนว..

25570208 182823 ไอเดียReuse ท้ายกระบะเก่า เป็นม้านั่งสุดแนว..

25570208 182846 ไอเดียReuse ท้ายกระบะเก่า เป็นม้านั่งสุดแนว..

No more articles