มาปลูกข้าวไทยลอยน้ำกันเถอะ 13 - Thai rice

มาปลูกข้าวไทยลอยน้ำกันเถอะ

เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อย่างสภาพดินฟ้าอากาศที่ปรับปรวนของประเทศไทยทำให้เกษตกรทำงานได้ลำบาก ปลูกข้าวตามฤดูกาลไม่ได้ ลองมาดูการปรับตัวของเกษตกรไทยที่เรานำมาฝากกัน


การปลูกข้าวลอยน้ำ

.
คุณสุพรรณ   เมธสาร เกษตรกร แห่งบ้านสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ที่ทดลองไว้ได้ผลผลิตจริง และประหยัดต้นทุน วิธีการปลูกข้าวแบบลอยน้ำ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเรื่องการเตรียมดิน น้ำมันเชื้อเพลิงและตัดปัญหาการดูแลเรื่องน้ำไปเลย จากการคำนวณของคุณสุพรรณ หากทำแพปลูกข้าวในพื้นที่ 1 ไร่ ผลผลิตที่ได้รับ เฉลี่ย 70 ถัง /ไร่ ซึ่งวิธีนี้จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จากการเผาและลดการใช้สารเคมีต่าง ๆ ทำให้ลดต้นทุนได้มากวัสดุอุปกรณ์ยังสามารถนำมาใช้ครั้งต่อไปได้
คุณสุพรรณได้เตรียมการขยายผล เรื่องการปลูกข้าวบนน้ำ โดยจะใช้ผักตบชวาเป็นฐานซึ่งจะนำมาเผยแพร่ในครั้งต่อไป
.

มาปลูกข้าวไทยลอยน้ำกันเถอะ 14 - Thai rice

.

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

1.ฝากล่องโฟมเก่า ( กล่องโฟมใส่ผลไม้)
2.กระฐางพลาสติกสำหรับปลูก
3.ดินเลนสำหรับปลูก
4.เมล็ดพันธุ์ข้าว
5.ลำไม้ไผ่สำหรับทำแพ
6.เชือกฟาง
.
วิธีการปลูกข้าวลอยน้ำ 
.
1.นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปเพาะในแปลงเพาะ เหมือนกับการเตรียมกล้าพันธุ์สำหรับดำนาทั่วไป
2.นำลำไม้ไผ่มาทำเป็นกรอบ 4 เหลี่ยม เพื่อทำเป็นแพ ในพื้นที่ๆจะปลูกข้าวลอยน้ำ
3.นำฝากล่องผลไม้( ฝากล่องโฟม ) มาเจาะรูให้มีขนาดเท่ากระถางพลาสติก แต่ให้อุ้มตัวกระถางไว้ได้
4.นำกระถางปลูกใส่ดินเลนให้เต็ม
5.เมื่อต้นกล้ามีอายุ 10 – 15 วันจึงแยกกล้ามาปลูกในกระถางที่เตรียมไว้ ประมาณ 4-5 กอต่อกระถาง
6.นำกระถางเพาะกล้าใส่ในฝากล่องโฟม แล้วจึงนำไปลอยน้ำ ในกรอบไม้ไผ่ที่เตรียมไว้
7.ใช้เชือกผูกกล่องโฟมกับแพไม้ไผ่ เพื่อป้องกันการพัดพาของน้ำ ไม่ให้ไหลไปที่อื่น

.
การดูแลและการใส่ปุ๋ย 
.
คุณสุพรรณเน้นให้เกษตรกรที่ ทำแบบเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบำรุงข้าว ช่วงที่ข้าวมีอายุ 30และ 55 วัน หลังการปลูก ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 1 กำมือ/กระถาง / ครั้ง หากมีแมลงศัตรูพืช ก็ใช้น้ำหมักสมุนไพรฉีดพ่น วิธีนี้เกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาดูแลเรื่องน้ำเลย เพราะข้าวจะได้รับน้ำตลอดในช่วง ระยะเวลาการปลูก
.

มาปลูกข้าวไทยลอยน้ำกันเถอะ 15 - Thai rice

credit : www.kasetorganic.com