ปัจจุบันเมื่องที่มีความวุ่นวายอย่างกรุงเทพฯแทบจะไม่มีพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกหรือพื้นที่สีเขียวให้เห็นมากนัก Parasite Farm คงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้มนุษย์ในเมืองอย่างเรารู้จัก สร้างหรือปลูกธรรมชาติขึ้นมาเอง ไอเดีย Parasite Farm นั้นเป็นผลงานของ Charlotte Dieckmann & Nils Ferber ชาวเยอรมันที่คิดไอเดียที่สร้างสรรค์แบบนี้ขึ้นมาใช้ให้เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันที่โลกมีแต่การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้จนหลงลืมการรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้ ไอเดียของ Parasite Farm เริ่มต้นจาก

parasite01 274x300 Parasite Farm การประกอบอาหารในห้องพักของตัวเองในขณะที่เศษอาหารที่เหลือทิ้งไว้ เช่นเศษผักหรือผลไม้ถูกเก็บแล้วหมักไว้รวมกัน parasite 02 201x300 Parasite Farm parasite 03 300x200 Parasite Farm อย่าลืมนำดินที่จะเอาไว้ใช้ปลุกต้นไม้ใส่ถังรองไว้ใต้เศษอาหารเหล่านั้น เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักparasite 04 300x203 Parasite Farm parasite 05 300x223 Parasite Farm น้ำที่ได้จากการกรองเศษอาหารที่อยู่ในถาดสุดท้ายก็จะกลายเป็นน้ำหมักธรรมชาติที่เอามารดต้นไม้ หรือรดผักที่เราปลุกในห้อง หรือในบ้านของเราได้เป็นอย่างดีparasite 06 200x300 Parasite Farm parasite 07 300x196 Parasite Farm เท่านี้ก็เป็นการช่วยเราให้รู้จักวิธีการปลูกต้นไม้หรือผักไว้ทานด้วยตัวเอง ทำปุ๋ยด้วยตัวเอง ลดเศษมลพิษจากเศษอาหารที่เหลือทิ้งนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แถมประหยัดได้ไปในตัวอีกเช่นกัน

ที่มา:http://charlottedieckmann.de/en

No more articles