Musical Home for Birds..บ้านน้อยหลังนี้สำหรับนกร้องเพลง 13 -

Musical Home for Birds..บ้านน้อยหลังนี้สำหรับนกร้องเพลง

Musical Home for Birds


The Nature Speaker …ของตกแต่งสวน เล็กๆ ที่จะมอบความสุขอย่างมากมายให้กับคนรักธรรมชาติ ชอบสายลม แสงแดด และเสียงนกร้อง

Nature Speaker เป็นชิ้นงาน ที่พักพิงของนกตัวเล็กๆ ที่ทำหน้าที่อีกอย่างเสมือนกับลำโพง เมื่อนกส่งเสียง ก็เหมือนร้องเพลงให้เราฟังไปด้วย โดยที่ปลายด้านเล็ก จะมีกิ่งไม้ให้นกเกาะ เมื่อมันส่งเสียง เสียงก็จะถูกขยายผ่านชิ้นงานที่มีปลายอีกด้านที่ขยายกว้างกว่า ให้เราได้เต็มอิ่มกับเสียงดนตรีในธรรมชาติ ให้เราได้อิ่มเอมกับสุนทรียภาพเล็กๆน้อยๆรอบๆบ้าน

..เท่านี้ก็เพิ่มความสุขให้กับชีวิตที่อยู่ร่วมกันได้แล้ว..^ ^

Designer: Eun Ji Lee
.

25560205-125233.jpg
.

25560205-125241.jpg

.

source : www.yankodesign.com


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.