ถ้าพูดในแง่ธุรกิจ ข้อเสียหลักของที่นี่คือเรื่องการคุ้มทุน ทั้งการลงทุนที่สูงกว่าต้นทุนถึง 4-5 เท่า และการหมั่นบำรุงรักษาที่จะขาดไม่ได้ในทุกเดือน แต่ข้อดีของการทำงานเปรียบเหมือนงานอดิเรกชิ้นนี้ คือความรู้สึกทางใจ เป็นความภาคภูมิใจทีได้ช่วยอนุรักษ์สืบสานหลองข้าง หรือยุ้งข้าวที่กำลังจะสูญหายไปพร้อมกับการทำนาข้าวในภาคเหนือ

318907 373123426109617 1581250169 n 450x299 ยุ้งข้าวล้านนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา

533801 373122172776409 1733612415 n 450x299 ยุ้งข้าวล้านนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา

นี่คือคำตอบของคำถามที่ว่าเหตุใดรีสอร์ทท่ามกลางบรรยากาษเมืองโบราณเวียงพุกาม จึงได้นำยุ้งข้าวโบร่ำโบราณชองเชียงใหม่ร่วม 20 หลังมาประยุกต์ติดเครื่องอำนวยความสะดวกกลายเป็นยุ้งข้าวล้านนาซึ่งเปิดให้บริการเข้าพักแค่ 3-4 เดือนยามลมหนาวพักมาเยือนเพียงเท่านั้น โดยคุณอดุลย์ เหรัญญะ ผู้เป็นสถาปนิกและเจ้าของ ใช้เวลาร่วม 8 ปีในการตระเวนหาสะสมทั้งยุ้งข้าวและเรือนไม้โบราณจากทั่วล้านนา จากนั้นเข็มนาฬิกาเดินต่อเนื่องไปอีก 3 ปี ในการปรับยุ้งข้าว ที่เหลือใช้งานได้เพียงเค้าโครงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกหลาน รวมทั้งเปิดเป็นห้องพักที่โอมล้อมด้วยกลิ่นอายแห่งอดีต

374006 373123992776227 2033246143 n 450x262 ยุ้งข้าวล้านนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา

533801 373122169443076 790858850 n 450x299 ยุ้งข้าวล้านนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา

533801 373122182776408 244316282 n 450x337 ยุ้งข้าวล้านนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา

40182662 65ZJF3urNNUqb8bJ9TwG ZdhL7hlPMwGAJm 65TXjig 450x303 ยุ้งข้าวล้านนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา

ใน 1 ปี ยุ้งข้าวล้านนาเปิดให้บริการเพียง 1 ครั้งตามความไม่ถนัดในงานบริการ ส่วนอีกค่อนปีได้เปิดยุ้งข้าวแห่งนี้ต้อนรับ (แบบไม่ติดเงิน) คนที่มีใจรักในงานศิลปะ และผู้ที่ต้องการเข้ามาเรียนรู้ความชาญฉลาดของช่างไม้ล้านนาในการสร้างเรือนไทยโดยไร้เครื่องมืออันทันสมัยให้สามารถรองรับน้ำหนักเมล็ดข้าวเป็นตันๆได้ อีกทั้งยังเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ต่างจากยุ้งข้าวในจังหวัดภาคเหนืออื่นๆอย่างสิ้นเชิง ที่ตั้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  โทร.053-816-538 หรือhttps://www.facebook.com/Lannaricebarn ขอบคุณข้อมูลจาก Lonely Planet Traveller

155502 373123039442989 146257818 n 450x299 ยุ้งข้าวล้านนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา

374002 373124956109464 1693516439 n 450x299 ยุ้งข้าวล้านนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา

643889 373125449442748 1185116787 n 450x299 ยุ้งข้าวล้านนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา

10495 373125046109455 1909276756 n 450x299 ยุ้งข้าวล้านนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา

550101 373125342776092 1829561295 n 450x299 ยุ้งข้าวล้านนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา
527381 373125562776070 833156827 n 450x315 ยุ้งข้าวล้านนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา

No more articles