Green roof หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ปลูกต้นไม้ได้อีก 13 - Solar cell

Green roof หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ปลูกต้นไม้ได้อีก

ขณะที่บ้านเราตอนนี้กำลังฮิตกับการกระตุ้นการบริโภคมากมาย ทั้งรถคันแรก บ้านหลังแรก บัตรเครดิตเกษตรกร Tablet computer สำหรับนักเรียน แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศกลับกำลังปลุกกระแสและค่านิยมใหม่ในการอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ (Sustainable Living) คืออยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างมลภาวะ ทั้งคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และขยะต่างๆ อย่างตัวอย่างนี้ เป็น โรงเรียนอนุบาลในประเทศเดนมาร์ก ภายใต้แนวคิดที่กำลังถูกส่งเสริม ที่เรียกว่า Active House คือ อาคารและ สิ่งก่อสร้างที่จะต้องส่งเสริมสุขภาพที่ดี และให้ชีวิตที่สะดวกสบายกับผู้อยู่อาศัย โดยไม่ส่งผลร้ายต่อสภาพภูมิอากาศ  สภาพแวดล้อม  เพื่อช่วยโลกของเรา


Green roof หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ปลูกต้นไม้ได้อีก 14 - Solar cell

อาคารหลังนี้ เป็นอาคารชั้นเดียวในรูปทรงสามเหลี่ยม เพื่อให้สามารถรับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ ผ่านทางหน้าต่างที่มีชื่อเรียกว่า Velux ซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดสร้างพลังงานจากสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด แต่ปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ออกมาให้น้อยที่สุด ด้วยอาคารลักษณะนี้ทำให้อาคารหลังนี้สามารถรับแสงอาทิตย์ได้มากกว่าอาคารทั่วๆไปถึง 3 เท่า (แสงแดดช่างเป็นสิ่งมีค่า และเป็นที่ต้องการเหลือเกิน ขณะที่เรามีเหลือเฟือ แต่ไม่เคยคิดที่จะใช้มัน)

Green roof หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ปลูกต้นไม้ได้อีก 15 - Solar cell

หลังคาประกอบด้วย กระเบื้องที่เป็นแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ สลับกับกระเบื้องปลูกต้นไม้เล็กๆ โดยจะช่วยให้ทั้งความอบอุ่น และความเย็นกับตัวอาคาร ในสภาพภูมิอากาศต่างๆ และเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ในท่อภายในอาคาร ( local grid) อาคารถูกออกแบบให้สามารถเก็บกักพลังงานไว้ได้สูงสุด ในขณะที่ให้การระบายถ่ายเทอากาศบริสุทธ์ เหมือนให้อาคารได้สูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามาตลอดเวลา

Green roof หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ปลูกต้นไม้ได้อีก 16 - Solar cell

 

Green roof หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ปลูกต้นไม้ได้อีก 17 - Solar cell

 

แม้แต่ของเล่นสำหรับเด็กๆ ก็จำลองเอาสภาพภูมิประเทศ ที่มีป่าไม้จำนวนมาก และชายฝั่งทะเล เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม สามารถวิ่งเล่นได้บนขอนไม้ ท่อนไม้ที่มีอยู่ในป่า  และสนุกการเล่นบนทราย เหมือนริมชายหาด