ภูฏาน ประกาศเป็นประเทศปลอดสารพิษ 100% แห่งแรกในโลก 13 - Bhutan

ภูฏาน ประกาศเป็นประเทศปลอดสารพิษ 100% แห่งแรกในโลก

Bhutan Aims to Become World’s First 100% Organic Nation
by Lidija Grozdanic


Bhutan aims to become the first country in the world to grow all of its crops using only organic agricultural practices within the next 10 years.

ประเทศเล็กๆอย่างภูฏาน ที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้คนทั้งโลกต้องหันมาสนใจ เพราะประกาศว่าการพัฒนาประเทศของเขาคำนึงถึงดัชนีชี้วัดความสุขของคนในชาติ มากกว่าดัชนีผลผลิตมวลรวมของประเทศ มาคราวนี้ ในที่ประชุม Delhi Sustainable Development Summit 2013 ที่เพิ่งจัดไปเมื่อต้นเดือนนี้ Pema Gyamtsho รัฐมนตรีกระทรวงป่าไม้ และเกษตร ได้ประกาศว่า ประเทศภูฏาน ตัดสินใจที่จะเพาะปลูกแบบปลอดสารพิษ เป็นเกษตรอินทรีย์ 100% ..
” ประเทศภูฏานมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นดินภูเขา เมื่อเราใช้สารเคมี มันไม่ได้อยู่แค่จุดที่เราใช้มัน แต่มันยังส่งผลกระทบถึงน้ำ และต้นไม้อื่นๆ เราจึงจำเป็นต้องนึกถึงสภาพแวดล้อมโดยรวม เกษตรกรของเราก็เพาะปลูกโดยวิธีดั้งเดิมอยู่แล้ว พวกเขาเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์มาช้านานแล้ว”
“นอกจากนั้น เราก็ยังเป้นเมืองพุทธศาสนา เราเชื่อในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน สัตว์ต่างๆก็มีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับเรา เราอยากเห็นต้นไม้ พืชพรรณมีความสุข และแมลงก็มีความสุขด้วย”
(ว๊าว..มันโดนใจอย่างแรง กระแทกใจเต็มๆ ชอบมากวิธีคิดของคนภูฏาน ..เราก็เมืองพุทธ ไฉนช่างห่างไกลกันยิ่งนัก)

ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็ก บนเทือกเขาหิมาลัย มีประชากรเพียง 700,000 คน เป็นประเทศที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์อย่างกว้างขวาง เพาะเกษตรกรไม่ใช่ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้สารเคมีเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูง ในปัจจุบันประเทศภูฏานมีแผนที่จะส่งออกอาหารปลอดสารพิษ ไปยังประเทศต่างๆ ที่กำลังมีความต้องการอาหารปลอดสารพิษมากขึ้นเรื่อยๆ

แม้จะไม่ง่าย แต่ก็จะมุ่งไปในทิศทางนี้ และคาดว่าภายใน 10 ปี ภูฐานก็จะเป็นประเทศทีมีผลผลิตปลอดสารพิษ 100% เป้นประเทศแรกในโลก

..ช่างเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ…แอบอิจฉาประชากรภูฏานเล็กๆ :D

http://inhabitat.com/bhutan-aims-to-become-worlds-first-100-organic-nation/8271930464_4853cff36f_z

8283314578_5958c18e31_z

Read more: Bhutan Aims to Become World’s First 100% Organic Nation | Inhabitat