fbpx

คุณเชื่อหรือไม่ว่า….สาหร่ายที่เราเห็นกันธรรมดาๆ สามารถสกัดมาใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะเมื่อปีที่แล้วได้มีการจับมือกันระหว่าง กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บมจ.บางจากฯ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง และบมจ.ล็อกซเล่ย์ 3 ยักษ์ใหญ่บุกเบิกอุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงจากสาหร่ายในไทย ในอนาคตนวัตกรรมพลังงานจากสาหร่ายนี้จะเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง และจะสามารถแก้ปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ รวมทั้งยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ลดมลพิษและภาวะโลกร้อนอีกด้วย

seaweed biofuel พลังงานจากสาหร่าย..อนาคตพลังงานของไทย

ขั้นตอนและขบวนการในการผลิตพลังงานจากสาหร่ายนี้ จะต้องมีการเพาะเลี้ยงสาหร่าย สำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ จะทำการเลี้ยงในหลอดพลาสติกยาว 50 เมตร เติมน้ำเข้าไปที่ความสูงประมาณ 45 ซ.ม. หลังจากนั้นก็เติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลือทิ้งจากการผลิตไฟฟ้าลงไปเพื่อเลี้ยงสาหร่าย ใช้พื้นที่ที่มีบริเวณกว้างประมาณ 6.25 ไร่ เพราะจะทำให้สาหร่ายเติบโตได้เร็วขึ้นเนื่องจากได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวสาหร่ายได้ เราก็จะนำสาหร่ายมาสกัดเป็นน้ำมัน

algae biodiesel 6 พลังงานจากสาหร่าย..อนาคตพลังงานของไทย

Algae 590 พลังงานจากสาหร่าย..อนาคตพลังงานของไทย
algae6 พลังงานจากสาหร่าย..อนาคตพลังงานของไทย

สาหร่าย2 resize พลังงานจากสาหร่าย..อนาคตพลังงานของไทย

เมื่อเปรียบเทียบน้ำมันที่สกัดจากสาหร่ายกับน้ำมันจากปาล์ม จะพบว่า สาหร่ายสามารถผลิตน้ำมันได้มากกว่าปาล์มถึง 100 เท่า ส่วนกากสาหร่ายที่เหลือจากการสกัดน้ำมัน ยังสามารถแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูงได้อีกด้วย พลังงานจากสาหร่ายจึงเป็นอนาคตของพลังงานที่น่าสนใจ และปลอดภัยกับโลกของเรา

hirescrude 2 พลังงานจากสาหร่าย..อนาคตพลังงานของไทย

ปัจจุบันประเทศชั้นนำต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ฯลฯ ต่างให้ความสนใจและทุ่มงบประมาณในการคิดค้นวิจัยพัฒนาสายพันธุ์และเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายอย่างจริงจัง ในอนาคต เราอาจจะหันมาใช้น้ำมันที่สกัดจากสาหร่ายกันมากขึ้น แถมยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแบบนี้ ต้องขอเอาใจช่วยให้ประเทศไทยเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนต่อไปด้วยนะคะ….

biofuel produced from algae 2ppgh พลังงานจากสาหร่าย..อนาคตพลังงานของไทย

%name พลังงานจากสาหร่าย..อนาคตพลังงานของไทย

.

No more articles