ต้นโอ๊คถือว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถมีอายุยืนยาวเป็นพันปี และมักมีการตั้งชื่อให้กับต้นโอ๊กตามชื่อของเจ้าของที่ดิน ต้น Oak ในอเมริกา แถบ Cape Cod หลายๆต้นมีอายุเกินพันปี มันอยู่บนแผ่นดินนี้ก่อนที่จะมีการตั้งบ้านเมืองกันเสียอีก และนี่ก็เป็นต้นโอ๊กเก่าแก่ที่สุด มีอายุ 1400 ปี …ชื่อว่า Angel Oak กิ่งก้านที่ยาวที่สุดมีความยาวถึง 89ฟุต กิ่งอื่นๆ ก็โน้มตัวลงสู่พื้นดินดูเหมือนราก หงิกงอแผ่กิ่งกินอาณาบริเวณกว้าง ดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม ต้น Angel Oak อยู่รอด ผ่านมาทั้ง พายุเฮอร์ริเคน น้ำท่วม แผ่นดินไหว รวมถึงมนุษย์ ต้น Angel Oak อยู่ในAngel Oak Park ใกล้กับ Charleston, South Carolina เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในระแวกนั้น

IMG 5998 Angel Oak ต้นไม้ดึกดำบรรพ์อายุ1,400ปี ใน South Carolina

IMG 5997 Angel Oak ต้นไม้ดึกดำบรรพ์อายุ1,400ปี ใน South Carolina

IMG 5996 Angel Oak ต้นไม้ดึกดำบรรพ์อายุ1,400ปี ใน South Carolina

IMG 5995 Angel Oak ต้นไม้ดึกดำบรรพ์อายุ1,400ปี ใน South Carolina

IMG 5999 Angel Oak ต้นไม้ดึกดำบรรพ์อายุ1,400ปี ใน South Carolina

IMG 6001 Angel Oak ต้นไม้ดึกดำบรรพ์อายุ1,400ปี ใน South Carolina

IMG 6002 Angel Oak ต้นไม้ดึกดำบรรพ์อายุ1,400ปี ใน South Carolina

IMG 6003 Angel Oak ต้นไม้ดึกดำบรรพ์อายุ1,400ปี ใน South Carolina

IMG 6004 Angel Oak ต้นไม้ดึกดำบรรพ์อายุ1,400ปี ใน South Carolina

Source : http://inhabitat.com/incredible-1400-year-old-angel-oak-tree-is-the-oldest-east-of-the-mississippi/angel-oak-lead/?extend=1

No more articles