"ส้วมกระดาษ" by SCG PAPER 13 - SCG (เอสซีจี)

“ส้วมกระดาษ” by SCG PAPER

“ส้วมกระดาษ” เป็นกล่องที่ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้สำหรับขับถ่ายทั้งหนักและเบา ทดแทนการใช้ห้องน้ำ วัตถุประสงค์จริง ๆ ไม่ได้ไว้ใช้เฉพาะกิจช่วงน้ำท่วม แต่เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่สะดวก ห้องน้ำไม่เพียงพอ จุดเด่นคือพกพาได้ น้ำหนักเบา ขึ้นรูปได้ง่าย และแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานปกติ การันตีรับน้ำหนักคนนั่ง 100 กิโลกรัมได้สบาย ๆ


"ส้วมกระดาษ" by SCG PAPER 14 - SCG (เอสซีจี)“Poo Box” (ส้วมกระดาษ) ผลิตจากกระดาษลูกฟูก มี 2 ส่วนหลักคือ

1.ส่วนตัวถัง ผลิตด้วยกระดาษลูกฟูกลอน บีซี มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักขณะใช้งานได้และ

2.ส่วนฝาครอบ ผลิตด้วยกระดาษลูกฟูกลอนบี สามารถเปลี่ยนอันใหม่หลังการใช้งานเพื่อสุขลักษณะ

การประกอบมีเพียง 4 ขั้นตอน 1.พับขึ้นรูปตัวถัง 2.พับขึ้นรูปฝา 3.ครอบถุงดำ ลงในหลุม 4.ปิดฝาครอบ จากนั้นปลดทุกข์ได้เลย

"ส้วมกระดาษ" by SCG PAPER 15 - SCG (เอสซีจี)

ราคาอันล่ะ ไม่เกิน 60-80 บาทต่อชิ้น หน่วยงานที่แจกเท่าที่รู้มี บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) กับ มูลนิธิซิเมนต์ไทย ในสถานะการน้ำท่วมหลายจังหวัดในประเทศไทย สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็น ได้รู้ว่าคนไทยยังมีน้ำใจ และจิตใจที่เมตตาอยู่ ณ ขณะนี้ มีหลายองค์กร มีหลายกลุ่มคนที่ร่วมใจกันบริจาคช่วยน้ำท่วม บ้างก็บริจาคเรื่องเงิน บางก็บริจาคอาหารและของใช้จำเป็น แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประสบภัยจำเป็นต้องใช้และหลายคนคิดไม่ถึง นั้นคือ “ส้วมกระดาษ” ที่ใช้ง่ายและขนส่งสะดวก เพื่อใช้บรรเทาทุกข์ขั้นพื้นฐานของผู้ประสบภัย ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก http://www.baanpud.net